Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
886 lần
646 lần
945 lần
605 lần
495 lần
224 lần
524 lần
374 lần
134 lần
674 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
499 lần
608 lần
887 lần
647 lần
417 lần
787 lần
067 lần
507 lần
356 lần
226 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
4912 lần
6012 lần
5910 lần
809 lần
279 lần
789 lần
409 lần
169 lần
959 lần
509 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
0626/10(1) 02/11(2) 09/11(1)
6231/08(1) 07/09(1) 14/09(1)
9030/11(1) 07/12(2) 14/12(1)
7828/09(1) 05/10(1) 12/10(1)
0521/12(1) 28/12(1) 04/01(1)
1610/08(1) 17/08(1) 24/08(1)
4724/08(1) 31/08(1)
5012/10(1) 19/10(1)
9408/02(1) 15/02(2)
6623/11(1) 30/11(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
72 155 ngày 14-12-2018
93 136 ngày 15-02-2019
02 136 ngày 18-01-2019
35 133 ngày 04-01-2019
50 131 ngày 11-01-2019
69 129 ngày 22-02-2019
19 127 ngày 28-12-2018
41 125 ngày 01-02-2019
57 123 ngày 23-11-2018
01 122 ngày 22-02-2019