Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
058 lần
967 lần
855 lần
975 lần
785 lần
064 lần
514 lần
084 lần
474 lần
944 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
0512 lần
969 lần
857 lần
477 lần
787 lần
907 lần
386 lần
596 lần
516 lần
976 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
0515 lần
5910 lần
4110 lần
909 lần
479 lần
969 lần
858 lần
788 lần
398 lần
378 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
0521/11(1) 28/11(1) 05/12(1) 12/12(1)
4125/07(2) 01/08(1) 08/08(1) 15/08(1)
5312/09(1) 19/09(1) 26/09(1)
2108/08(1) 15/08(1) 22/08(1)
3303/10(1) 10/10(1) 17/10(1)
2618/07(1) 25/07(1) 01/08(1)
8512/12(2) 19/12(1)
7929/08(2) 05/09(1)
7619/09(1) 26/09(1)
1108/08(1) 15/08(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
44 273 ngày 10-10-2018
72 259 ngày 07-11-2018
06 246 ngày 06-02-2019
38 241 ngày 30-01-2019
88 240 ngày 21-11-2018
26 237 ngày 26-12-2018
34 236 ngày 19-12-2018
11 230 ngày 09-01-2019
83 229 ngày 17-10-2018
42 228 ngày 23-01-2019