Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
925 lần
155 lần
695 lần
894 lần
604 lần
284 lần
774 lần
504 lần
564 lần
874 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
658 lần
877 lần
697 lần
287 lần
927 lần
777 lần
896 lần
076 lần
676 lần
006 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
2512 lần
6910 lần
879 lần
239 lần
659 lần
739 lần
079 lần
679 lần
929 lần
779 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
9024/11(1) 01/12(1) 08/12(1) 15/12(1) 22/12(1)
5630/03(1) 06/04(1) 13/04(1)
1511/05(1) 18/05(1) 25/05(1)
6824/11(1) 01/12(2) 08/12(2)
4209/02(1) 16/02(1) 23/02(1)
4902/03(1) 09/03(1) 16/03(1)
5423/02(1) 02/03(1) 09/03(1)
2806/04(1) 13/04(1) 20/04(1)
9213/04(1) 20/04(1) 27/04(1)
0615/12(1) 22/12(1) 29/12(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
76 82 ngày 08-12-2018
75 50 ngày 24-11-2018
72 40 ngày 25-05-2019
90 39 ngày 09-03-2019
71 39 ngày 16-02-2019
39 39 ngày 04-05-2019
07 36 ngày 18-05-2019
25 35 ngày 27-04-2019
31 35 ngày 13-04-2019
98 32 ngày 09-02-2019