Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
085 lần
705 lần
464 lần
544 lần
694 lần
874 lần
384 lần
654 lần
634 lần
114 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
398 lần
708 lần
657 lần
787 lần
877 lần
756 lần
986 lần
636 lần
116 lần
466 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
5113 lần
109 lần
709 lần
399 lần
299 lần
758 lần
988 lần
388 lần
748 lần
658 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
2921/08(1) 28/08(1) 04/09(1) 11/09(2)
5124/07(1) 31/07(1) 07/08(1) 14/08(1)
6329/01(1) 05/02(1) 12/02(1)
3927/11(3) 04/12(1) 11/12(1)
8704/12(1) 11/12(1) 18/12(1)
1020/11(1) 27/11(1) 04/12(1)
6513/11(1) 20/11(1) 27/11(1)
0625/12(1) 01/01(1) 08/01(1)
8227/11(1) 04/12(1)
7413/11(1) 20/11(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
46 72 ngày 29-01-2019
09 57 ngày 12-02-2019
76 51 ngày 15-01-2019
20 47 ngày 08-01-2019
50 45 ngày 21-08-2018
45 44 ngày 01-01-2019
73 41 ngày 02-10-2018
58 41 ngày 05-02-2019
28 40 ngày 25-12-2018
42 40 ngày 25-12-2018