Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
865 lần
465 lần
194 lần
694 lần
224 lần
414 lần
054 lần
954 lần
634 lần
103 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
469 lần
868 lần
088 lần
238 lần
197 lần
657 lần
057 lần
707 lần
957 lần
637 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
4611 lần
3911 lần
8610 lần
6510 lần
639 lần
799 lần
119 lần
709 lần
108 lần
238 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
1020/11(1) 27/11(1) 04/12(1)
4105/02(1) 12/02(1) 19/02(1)
6513/11(1) 20/11(1) 27/11(1)
3927/11(3) 04/12(1) 11/12(1)
0625/12(1) 01/01(1) 08/01(1)
5105/02(1) 12/02(1) 19/02(1)
6329/01(1) 05/02(1) 12/02(1)
1905/03(1) 12/03(1) 19/03(2)
2319/03(1) 26/03(1) 02/04(1)
8704/12(1) 11/12(1) 18/12(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
76 60 ngày 05-03-2019
34 50 ngày 25-12-2018
55 47 ngày 12-03-2019
15 46 ngày 29-01-2019
01 43 ngày 16-04-2019
07 41 ngày 12-03-2019
81 40 ngày 02-04-2019
37 40 ngày 16-04-2019
35 39 ngày 27-11-2018
29 38 ngày 26-03-2019