Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
677 lần
615 lần
955 lần
684 lần
054 lần
744 lần
604 lần
294 lần
534 lần
914 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
618 lần
058 lần
917 lần
677 lần
607 lần
716 lần
536 lần
466 lần
956 lần
866 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
5310 lần
6010 lần
3110 lần
619 lần
439 lần
459 lần
589 lần
918 lần
468 lần
868 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
7119/04(1) 26/04(1) 03/05(1) 10/05(1)
4308/03(1) 15/03(1) 22/03(1) 29/03(1)
6415/02(1) 22/02(1) 01/03(1)
0031/05(1) 07/06(1) 14/06(1)
3126/07(1) 02/08(1) 09/08(1)
5325/01(1) 01/02(1) 08/02(1)
4515/03(1) 22/03(1) 29/03(2)
3612/04(1) 19/04(1) 26/04(1)
4429/03(1) 05/04(1)
7702/08(1) 09/08(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
49 82 ngày 31-05-2019
76 81 ngày 05-07-2019
03 76 ngày 19-04-2019
02 72 ngày 16-08-2019
20 71 ngày 08-03-2019
73 70 ngày 16-08-2019
28 69 ngày 01-02-2019
59 67 ngày 24-05-2019
58 67 ngày 14-06-2019
44 65 ngày 05-04-2019