Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
986 lần
516 lần
106 lần
145 lần
335 lần
625 lần
585 lần
534 lần
094 lần
134 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
109 lần
538 lần
148 lần
987 lần
157 lần
837 lần
587 lần
056 lần
706 lần
376 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
5317 lần
1512 lần
1011 lần
2011 lần
8211 lần
6510 lần
4010 lần
238 lần
998 lần
988 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
5303/08(3) 10/08(1) 17/08(1) 24/08(1)
0526/10(2) 02/11(1) 09/11(1)
3505/10(1) 12/10(1) 19/10(1)
8207/09(1) 14/09(1) 21/09(2)
3321/12(1) 28/12(2) 04/01(1)
5414/09(1) 21/09(1) 28/09(1)
2103/08(1) 10/08(1) 17/08(1)
4005/10(1) 12/10(1) 19/10(1)
5914/12(1) 21/12(1) 28/12(1)
4123/11(1) 30/11(1) 07/12(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
46 78 ngày 28-12-2018
26 68 ngày 07-12-2018
80 66 ngày 21-12-2018
89 62 ngày 22-02-2019
09 59 ngày 15-02-2019
69 58 ngày 09-11-2018
76 57 ngày 14-09-2018
41 56 ngày 01-02-2019
88 56 ngày 01-02-2019
96 55 ngày 14-09-2018