Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
395 lần
275 lần
065 lần
745 lần
474 lần
534 lần
304 lần
783 lần
053 lần
923 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
169 lần
908 lần
767 lần
537 lần
307 lần
487 lần
477 lần
067 lần
086 lần
396 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
7312 lần
0411 lần
7410 lần
6310 lần
4710 lần
169 lần
928 lần
938 lần
388 lần
088 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
9012/01(1) 19/01(1) 26/01(1) 02/02(1)
2906/04(1) 13/04(1) 20/04(1)
0408/12(2) 15/12(1) 22/12(1)
1602/03(1) 09/03(1) 16/03(1)
6724/11(1) 01/12(1) 08/12(1)
6805/01(1) 12/01(1) 19/01(1)
0722/12(1) 29/12(1) 05/01(1)
7805/01(1) 12/01(1)
4005/01(1) 12/01(1)
5701/12(1) 08/12(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
22 177 ngày 11-05-2019
83 174 ngày 16-02-2019
72 172 ngày 11-05-2019
97 172 ngày 30-03-2019
00 170 ngày 23-02-2019
45 169 ngày 13-04-2019
29 166 ngày 20-04-2019
06 155 ngày 18-05-2019
25 152 ngày 10-11-2018
82 151 ngày 23-03-2019