Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
387 lần
446 lần
765 lần
165 lần
085 lần
905 lần
144 lần
544 lần
974 lần
404 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
739 lần
449 lần
388 lần
088 lần
977 lần
047 lần
857 lần
677 lần
146 lần
476 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
7312 lần
0412 lần
4412 lần
6711 lần
7610 lần
7410 lần
3810 lần
089 lần
639 lần
079 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
7618/08(1) 25/08(1) 01/09(1) 08/09(1) 15/09(1)
9012/01(1) 19/01(1) 26/01(1) 02/02(1)
0725/08(1) 01/09(1) 08/09(1)
0408/12(2) 15/12(1) 22/12(1)
7701/09(1) 08/09(1) 15/09(1)
6718/08(1) 25/08(2) 01/09(1)
6805/01(1) 12/01(1) 19/01(1)
3124/11(1) 01/12(1)
2715/09(1) 22/09(1)
5622/09(1) 29/09(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
06 228 ngày 09-03-2019
60 181 ngày 29-12-2018
00 167 ngày 23-02-2019
21 163 ngày 10-11-2018
88 159 ngày 15-12-2018
45 158 ngày 02-03-2019
83 157 ngày 16-02-2019
29 153 ngày 09-03-2019
14 147 ngày 09-03-2019
25 146 ngày 10-11-2018