Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
967 lần
677 lần
816 lần
325 lần
174 lần
784 lần
374 lần
584 lần
134 lần
394 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
679 lần
968 lần
588 lần
327 lần
817 lần
877 lần
496 lần
626 lần
176 lần
156 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
6712 lần
8111 lần
5610 lần
5810 lần
969 lần
789 lần
379 lần
879 lần
009 lần
158 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
6703/10(1) 06/10(1) 10/10(1) 13/10(2)
1722/09(1) 26/09(1) 29/09(1)
2727/06(1) 30/06(1) 04/07(1)
2208/09(1) 12/09(1) 15/09(1)
9327/06(1) 30/06(1) 04/07(1)
1111/07(1) 14/07(1) 18/07(1)
5620/06(1) 23/06(1) 27/06(1)
0016/06(2) 20/06(1) 23/06(2)
5129/08(1) 01/09(1) 05/09(1)
4205/09(1) 08/09(1) 12/09(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
82 99 ngày 06-10-2021
64 80 ngày 07-07-2021
42 79 ngày 26-09-2021
94 78 ngày 13-10-2021
66 77 ngày 11-07-2021
36 77 ngày 26-09-2021
11 76 ngày 26-09-2021
91 74 ngày 01-09-2021
50 72 ngày 10-10-2021
02 71 ngày 05-09-2021