Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
666 lần
615 lần
095 lần
964 lần
744 lần
404 lần
064 lần
204 lần
114 lần
684 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
278 lần
888 lần
658 lần
518 lần
437 lần
747 lần
207 lần
966 lần
666 lần
446 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
4411 lần
2711 lần
1111 lần
1210 lần
519 lần
889 lần
099 lần
968 lần
158 lần
978 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
2726/12(1) 30/12(2) 02/01(2) 06/01(1)
1512/12(1) 16/12(1) 19/12(1)
2421/11(1) 25/11(2) 28/11(1)
0923/01(1) 27/01(1) 30/01(1)
1627/01(1) 30/01(1) 03/02(1)
5614/11(1) 18/11(1) 21/11(1)
6610/02(2) 13/02(1) 17/02(1)
7219/12(1) 23/12(3)
9707/11(2) 11/11(1)
0202/01(1) 06/01(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
37 86 ngày 10-02-2019
17 85 ngày 10-02-2019
82 84 ngày 23-01-2019
59 81 ngày 16-01-2019
30 80 ngày 13-02-2019
08 77 ngày 06-02-2019
87 74 ngày 10-02-2019
07 73 ngày 20-01-2019
45 72 ngày 23-01-2019
48 72 ngày 17-02-2019