Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
156 lần
276 lần
225 lần
775 lần
014 lần
894 lần
134 lần
054 lần
024 lần
584 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
769 lần
089 lần
159 lần
347 lần
777 lần
757 lần
137 lần
747 lần
587 lần
226 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
7611 lần
3410 lần
7510 lần
5810 lần
159 lần
999 lần
089 lần
559 lần
059 lần
228 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
7626/01(1) 02/02(1) 09/02(1) 16/02(2)
2213/04(2) 20/04(1) 27/04(1)
9816/02(1) 23/02(1) 02/03(1)
7501/12(1) 08/12(1) 15/12(1)
3324/11(1) 01/12(1) 08/12(1)
7323/02(1) 02/03(1) 09/03(1)
6023/02(1) 02/03(1) 09/03(1)
7215/12(1) 22/12(1) 29/12(1)
2624/11(1) 01/12(2)
0113/04(1) 20/04(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
59 111 ngày 23-02-2019
37 106 ngày 18-05-2019
67 97 ngày 02-02-2019
70 96 ngày 11-05-2019
97 96 ngày 11-05-2019
75 95 ngày 25-05-2019
82 95 ngày 23-03-2019
87 94 ngày 25-05-2019
33 93 ngày 19-01-2019
30 91 ngày 11-05-2019