Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
706 lần
115 lần
745 lần
634 lần
024 lần
944 lần
104 lần
884 lần
524 lần
974 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
978 lần
748 lần
048 lần
708 lần
527 lần
937 lần
036 lần
516 lần
956 lần
276 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
8413 lần
7012 lần
9711 lần
7411 lần
829 lần
029 lần
699 lần
189 lần
049 lần
279 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
7026/02(1) 05/03(1) 12/03(1) 19/03(1)
6318/06(1) 25/06(1) 02/07(1)
7425/06(1) 02/07(1) 09/07(1)
4230/04(1) 07/05(1) 14/05(1)
2612/03(1) 19/03(1) 26/03(1)
6112/03(1) 19/03(1) 26/03(1)
1118/06(1) 25/06(1) 02/07(1)
2721/05(1) 28/05(1) 04/06(1)
9712/02(1) 19/02(1) 26/02(1)
0311/06(1) 18/06(1) 25/06(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
42 135 ngày 09-07-2019
83 111 ngày 11-06-2019
37 109 ngày 09-07-2019
30 104 ngày 09-07-2019
87 104 ngày 14-05-2019
97 99 ngày 20-08-2019
26 96 ngày 11-06-2019
89 96 ngày 23-07-2019
80 92 ngày 07-05-2019
46 91 ngày 20-08-2019