Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
845 lần
705 lần
265 lần
625 lần
375 lần
795 lần
025 lần
825 lần
574 lần
194 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
2711 lần
8410 lần
828 lần
957 lần
967 lần
097 lần
627 lần
576 lần
206 lần
166 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
2713 lần
6111 lần
6211 lần
9511 lần
8410 lần
2610 lần
8210 lần
129 lần
719 lần
499 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
7026/02(1) 05/03(1) 12/03(1) 19/03(1)
7902/04(1) 09/04(2) 16/04(1)
3927/11(1) 04/12(1) 11/12(1)
0908/01(1) 15/01(1) 22/01(1)
2612/03(1) 19/03(1) 26/03(1)
9712/02(1) 19/02(1) 26/02(1)
6112/03(1) 19/03(1) 26/03(1)
2701/01(1) 08/01(1)
3502/10(1) 09/10(1)
6322/01(1) 29/01(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
42 118 ngày 02-04-2019
59 108 ngày 19-02-2019
68 101 ngày 06-11-2018
94 101 ngày 11-12-2018
82 99 ngày 16-04-2019
17 97 ngày 05-03-2019
41 97 ngày 22-01-2019
30 95 ngày 26-03-2019
52 93 ngày 08-01-2019
37 91 ngày 09-04-2019