Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
546 lần
946 lần
485 lần
434 lần
764 lần
024 lần
784 lần
704 lần
174 lần
533 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
949 lần
709 lần
537 lần
027 lần
547 lần
486 lần
636 lần
886 lần
786 lần
116 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
7011 lần
5410 lần
7410 lần
279 lần
529 lần
049 lần
029 lần
949 lần
459 lần
038 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
7624/09(1) 01/10(1) 08/10(1) 15/10(1)
2721/05(1) 28/05(1) 04/06(1)
2102/07(1) 09/07(1) 16/07(1)
7030/07(1) 06/08(2) 13/08(1)
7902/04(1) 09/04(2) 16/04(1)
8416/04(1) 23/04(1) 30/04(1)
7425/06(1) 02/07(1) 09/07(1)
1118/06(1) 25/06(1) 02/07(1)
0311/06(1) 18/06(1) 25/06(1)
5410/09(2) 17/09(1) 24/09(2)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
87 111 ngày 14-05-2019
11 108 ngày 16-07-2019
46 100 ngày 20-08-2019
18 98 ngày 18-06-2019
97 95 ngày 20-08-2019
31 92 ngày 06-08-2019
49 91 ngày 02-07-2019
55 91 ngày 23-04-2019
76 88 ngày 15-10-2019
32 86 ngày 24-09-2019