Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
136 lần
085 lần
104 lần
994 lần
764 lần
754 lần
634 lần
794 lần
834 lần
304 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
839 lần
248 lần
708 lần
998 lần
577 lần
357 lần
197 lần
187 lần
137 lần
166 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
9912 lần
1311 lần
8310 lần
7010 lần
5310 lần
799 lần
359 lần
199 lần
919 lần
519 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
5724/02(1) 03/03(1) 10/03(1)
7028/04(1) 05/05(1) 12/05(1)
7827/01(1) 03/02(1) 10/02(1)
2513/01(1) 20/01(1) 27/01(1)
7224/03(1) 31/03(1) 07/04(1)
3324/03(1) 31/03(1) 07/04(1)
1517/02(2) 24/02(1) 03/03(2)
6230/12(1) 06/01(1) 13/01(1)
0816/06(1) 23/06(1) 30/06(1)
9427/01(1) 03/02(1) 10/02(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
56 245 ngày 24-03-2021
78 219 ngày 30-06-2021
64 212 ngày 20-01-2021
49 198 ngày 23-06-2021
09 194 ngày 19-05-2021
97 194 ngày 12-05-2021
90 194 ngày 30-06-2021
47 185 ngày 26-05-2021
96 184 ngày 09-06-2021
14 182 ngày 19-05-2021