Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
365 lần
895 lần
804 lần
014 lần
964 lần
954 lần
474 lần
294 lần
284 lần
924 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
808 lần
468 lần
287 lần
897 lần
227 lần
037 lần
967 lần
417 lần
477 lần
547 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
8012 lần
4611 lần
0311 lần
3611 lần
289 lần
019 lần
429 lần
479 lần
799 lần
309 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
7904/08(1) 11/08(1) 18/08(1) 25/08(2)
3929/09(1) 06/10(1) 13/10(1)
8926/01(1) 02/02(1) 09/02(1)
2226/01(1) 02/02(1) 09/02(1)
3615/09(2) 22/09(1) 29/09(2)
4722/12(1) 29/12(1) 05/01(1)
2504/08(1) 11/08(1) 18/08(1)
5401/12(2) 08/12(2) 15/12(2)
2810/11(1) 17/11(1) 24/11(1)
4406/10(1) 13/10(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
11 236 ngày 01-12-2018
63 230 ngày 29-12-2018
17 213 ngày 16-02-2019
50 208 ngày 09-02-2019
12 207 ngày 08-12-2018
23 203 ngày 24-11-2018
49 202 ngày 02-02-2019
41 199 ngày 02-02-2019
19 197 ngày 16-02-2019
36 195 ngày 16-02-2019