Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
104 lần
694 lần
354 lần
204 lần
164 lần
884 lần
673 lần
933 lần
863 lần
823 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
299 lần
018 lần
107 lần
957 lần
897 lần
357 lần
197 lần
627 lần
966 lần
166 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
2911 lần
0110 lần
109 lần
199 lần
969 lần
478 lần
548 lần
228 lần
248 lần
628 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
2902/03(1) 09/03(1) 16/03(1) 23/03(1)
6713/04(1) 20/04(1) 27/04(1)
8926/01(1) 02/02(1) 09/02(1)
2810/11(1) 17/11(1) 24/11(1)
5401/12(2) 08/12(2) 15/12(2)
2226/01(1) 02/02(1) 09/02(1)
4722/12(1) 29/12(1) 05/01(1)
9903/11(1) 10/11(1)
3727/04(1) 04/05(2)
0319/01(1) 26/01(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
17 239 ngày 06-04-2019
50 222 ngày 25-05-2019
49 215 ngày 27-04-2019
19 214 ngày 06-04-2019
20 206 ngày 20-04-2019
58 203 ngày 18-05-2019
93 196 ngày 18-05-2019
73 196 ngày 02-03-2019
07 195 ngày 30-03-2019
99 193 ngày 27-04-2019