Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
896 lần
295 lần
015 lần
044 lần
954 lần
604 lần
224 lần
804 lần
624 lần
353 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
298 lần
228 lần
547 lần
897 lần
477 lần
017 lần
287 lần
247 lần
807 lần
366 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
8012 lần
3612 lần
4610 lần
8910 lần
0110 lần
0310 lần
549 lần
479 lần
289 lần
299 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
5401/12(2) 08/12(2) 15/12(2)
8926/01(1) 02/02(1) 09/02(1)
3929/09(1) 06/10(1) 13/10(1)
2226/01(1) 02/02(1) 09/02(1)
4722/12(1) 29/12(1) 05/01(1)
3615/09(2) 22/09(1) 29/09(2)
2810/11(1) 17/11(1) 24/11(1)
3502/03(1) 09/03(1)
2403/11(1) 10/11(1)
4206/10(1) 13/10(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
06 228 ngày 26-01-2019
50 224 ngày 09-02-2019
63 218 ngày 29-12-2018
17 216 ngày 02-03-2019
19 198 ngày 09-03-2019
38 195 ngày 16-03-2019
23 194 ngày 24-11-2018
76 189 ngày 16-02-2019
71 187 ngày 09-03-2019
99 184 ngày 23-02-2019