Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
425 lần
895 lần
655 lần
325 lần
515 lần
124 lần
204 lần
814 lần
434 lần
144 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
438 lần
918 lần
117 lần
897 lần
817 lần
687 lần
396 lần
516 lần
146 lần
426 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
9111 lần
6610 lần
439 lần
948 lần
678 lần
638 lần
118 lần
338 lần
518 lần
148 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
5118/06(1) 25/06(1) 02/07(1) 09/07(1)
6807/05(1) 14/05(1) 21/05(1) 28/05(1)
4218/06(1) 25/06(1) 02/07(2)
6506/08(1) 13/08(2) 20/08(1)
5629/01(1) 05/02(1) 12/02(1)
9019/02(1) 26/02(1) 05/03(1)
0430/04(1) 07/05(1)
9619/03(1) 26/03(2)
6212/02(1) 19/02(1)
1505/03(1) 12/03(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
17 242 ngày 20-08-2019
49 230 ngày 30-07-2019
63 221 ngày 23-07-2019
19 221 ngày 21-05-2019
43 209 ngày 13-08-2019
60 208 ngày 25-06-2019
48 206 ngày 13-08-2019
73 206 ngày 11-06-2019
90 203 ngày 23-07-2019
80 203 ngày 07-05-2019