Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
845 lần
175 lần
695 lần
625 lần
794 lần
364 lần
154 lần
814 lần
744 lần
904 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
1710 lần
699 lần
798 lần
408 lần
878 lần
628 lần
847 lần
637 lần
357 lần
147 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
1414 lần
8711 lần
6311 lần
4011 lần
6911 lần
9010 lần
1710 lần
5310 lần
449 lần
799 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
4412/03(1) 19/03(1) 26/03(1)
1716/04(1) 23/04(1) 30/04(1)
1426/03(1) 02/04(1) 09/04(1)
1623/04(1) 30/04(1) 07/05(1)
4023/07(1) 30/07(1) 06/08(1)
2421/05(1) 28/05(1) 04/06(1)
6928/05(1) 04/06(1) 11/06(1)
8705/02(1) 12/02(1) 19/02(1)
1518/06(1) 25/06(1) 02/07(1)
5325/06(1) 02/07(1) 09/07(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
17 242 ngày 20-08-2019
26 239 ngày 05-03-2019
49 230 ngày 13-08-2019
50 229 ngày 23-07-2019
53 223 ngày 09-07-2019
19 221 ngày 13-08-2019
63 221 ngày 20-08-2019
39 214 ngày 25-06-2019
43 209 ngày 06-08-2019
60 208 ngày 04-06-2019