Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
147 lần
656 lần
595 lần
485 lần
835 lần
405 lần
905 lần
444 lần
284 lần
894 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
1410 lần
289 lần
759 lần
908 lần
658 lần
348 lần
897 lần
487 lần
837 lần
867 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
2813 lần
7511 lần
9010 lần
1410 lần
6510 lần
599 lần
349 lần
869 lần
129 lần
649 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
4412/03(1) 19/03(1) 26/03(1)
8705/02(1) 12/02(1) 19/02(1)
9504/12(1) 11/12(1) 18/12(1)
6716/10(2) 23/10(1) 30/10(1)
7525/12(1) 01/01(2) 08/01(1)
6601/01(1) 08/01(1) 15/01(1)
2230/10(1) 06/11(1) 13/11(1)
1227/11(1) 04/12(1) 11/12(1)
7925/09(1) 02/10(1) 09/10(1)
6420/11(1) 27/11(1) 04/12(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
15 258 ngày 25-12-2018
06 248 ngày 12-02-2019
61 245 ngày 26-03-2019
93 242 ngày 12-03-2019
50 235 ngày 22-01-2019
63 230 ngày 19-03-2019
67 230 ngày 05-02-2019
01 227 ngày 25-12-2018
70 222 ngày 02-04-2019
17 221 ngày 16-04-2019