THỐNG KÊ NHANH ĐẶC BIỆT LÂU CHƯA RA NGÀY 19/01/2022
Loto đặc biệt lâu chưa ra (lotto gan giải đặc biệt):
74434 ngày (kể từ ngày 10-11-2020)
02377 ngày (kể từ ngày 06-01-2021)
39281 ngày (kể từ ngày 12-04-2021)
92271 ngày (kể từ ngày 22-04-2021)
16264 ngày (kể từ ngày 29-04-2021)
70252 ngày (kể từ ngày 11-05-2021)
63226 ngày (kể từ ngày 06-06-2021)
99209 ngày (kể từ ngày 23-06-2021)
90206 ngày (kể từ ngày 26-06-2021)
75201 ngày (kể từ ngày 01-07-2021)
82186 ngày (kể từ ngày 16-07-2021)
36182 ngày (kể từ ngày 20-07-2021)
66180 ngày (kể từ ngày 22-07-2021)
96178 ngày (kể từ ngày 24-07-2021)
14171 ngày (kể từ ngày 31-07-2021)
51162 ngày (kể từ ngày 09-08-2021)
68159 ngày (kể từ ngày 12-08-2021)
53157 ngày (kể từ ngày 14-08-2021)
97156 ngày (kể từ ngày 15-08-2021)
62154 ngày (kể từ ngày 17-08-2021)
43153 ngày (kể từ ngày 18-08-2021)
91148 ngày (kể từ ngày 23-08-2021)
89146 ngày (kể từ ngày 25-08-2021)
64138 ngày (kể từ ngày 02-09-2021)
59126 ngày (kể từ ngày 14-09-2021)
65125 ngày (kể từ ngày 15-09-2021)
01122 ngày (kể từ ngày 18-09-2021)
34112 ngày (kể từ ngày 28-09-2021)
20109 ngày (kể từ ngày 01-10-2021)
81107 ngày (kể từ ngày 03-10-2021)
50102 ngày (kể từ ngày 08-10-2021)
85100 ngày (kể từ ngày 10-10-2021)
1895 ngày (kể từ ngày 15-10-2021)
4990 ngày (kể từ ngày 20-10-2021)
2888 ngày (kể từ ngày 22-10-2021)
1786 ngày (kể từ ngày 24-10-2021)
5485 ngày (kể từ ngày 25-10-2021)
3581 ngày (kể từ ngày 29-10-2021)
9879 ngày (kể từ ngày 31-10-2021)
5878 ngày (kể từ ngày 01-11-2021)
6776 ngày (kể từ ngày 03-11-2021)
4875 ngày (kể từ ngày 04-11-2021)
2173 ngày (kể từ ngày 06-11-2021)
8672 ngày (kể từ ngày 07-11-2021)
7271 ngày (kể từ ngày 08-11-2021)
5270 ngày (kể từ ngày 09-11-2021)
9569 ngày (kể từ ngày 10-11-2021)
1167 ngày (kể từ ngày 12-11-2021)
4065 ngày (kể từ ngày 14-11-2021)
2664 ngày (kể từ ngày 15-11-2021)
0563 ngày (kể từ ngày 16-11-2021)
4262 ngày (kể từ ngày 17-11-2021)
6061 ngày (kể từ ngày 18-11-2021)
4459 ngày (kể từ ngày 20-11-2021)
7958 ngày (kể từ ngày 21-11-2021)
8056 ngày (kể từ ngày 23-11-2021)
5655 ngày (kể từ ngày 24-11-2021)
1354 ngày (kể từ ngày 25-11-2021)
1053 ngày (kể từ ngày 26-11-2021)
8851 ngày (kể từ ngày 28-11-2021)
8747 ngày (kể từ ngày 02-12-2021)
0746 ngày (kể từ ngày 03-12-2021)
2944 ngày (kể từ ngày 05-12-2021)
1541 ngày (kể từ ngày 08-12-2021)
4640 ngày (kể từ ngày 09-12-2021)
0639 ngày (kể từ ngày 10-12-2021)
2538 ngày (kể từ ngày 11-12-2021)
5537 ngày (kể từ ngày 12-12-2021)
1236 ngày (kể từ ngày 13-12-2021)
0035 ngày (kể từ ngày 14-12-2021)
0934 ngày (kể từ ngày 15-12-2021)
3233 ngày (kể từ ngày 16-12-2021)
7330 ngày (kể từ ngày 19-12-2021)
7129 ngày (kể từ ngày 20-12-2021)
8328 ngày (kể từ ngày 21-12-2021)
7827 ngày (kể từ ngày 22-12-2021)
0826 ngày (kể từ ngày 23-12-2021)
2325 ngày (kể từ ngày 24-12-2021)
2424 ngày (kể từ ngày 25-12-2021)
0423 ngày (kể từ ngày 26-12-2021)
7720 ngày (kể từ ngày 29-12-2021)
3319 ngày (kể từ ngày 30-12-2021)
4718 ngày (kể từ ngày 31-12-2021)
7617 ngày (kể từ ngày 01-01-2022)
9416 ngày (kể từ ngày 02-01-2022)
6115 ngày (kể từ ngày 03-01-2022)
3014 ngày (kể từ ngày 04-01-2022)
3712 ngày (kể từ ngày 06-01-2022)
5711 ngày (kể từ ngày 07-01-2022)
6910 ngày (kể từ ngày 08-01-2022)
939 ngày (kể từ ngày 09-01-2022)
458 ngày (kể từ ngày 10-01-2022)
277 ngày (kể từ ngày 11-01-2022)
036 ngày (kể từ ngày 12-01-2022)
385 ngày (kể từ ngày 13-01-2022)
194 ngày (kể từ ngày 14-01-2022)
223 ngày (kể từ ngày 15-01-2022)
312 ngày (kể từ ngày 16-01-2022)
411 ngày (kể từ ngày 17-01-2022)
840 ngày (kể từ ngày 18-01-2022)