Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
166 lần
035 lần
815 lần
095 lần
735 lần
655 lần
924 lần
184 lần
854 lần
974 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
098 lần
657 lần
647 lần
167 lần
187 lần
817 lần
457 lần
737 lần
907 lần
057 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
8112 lần
1811 lần
9010 lần
4910 lần
0910 lần
039 lần
459 lần
839 lần
479 lần
059 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
1910/10(1) 17/10(1) 24/10(1) 31/10(1)
4709/01(1) 16/01(1) 23/01(2)
5224/10(1) 31/10(1) 07/11(1)
6430/01(1) 06/02(1) 13/02(1)
1620/03(1) 27/03(2) 03/04(2)
1807/11(1) 14/11(2) 21/11(1)
8117/10(1) 24/10(1) 31/10(1)
4512/12(1) 19/12(2) 26/12(1)
3731/10(1) 07/11(1) 14/11(1)
4623/01(1) 30/01(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
17 166 ngày 16-01-2018
50 164 ngày 17-04-2018
19 155 ngày 13-03-2018
43 141 ngày 06-02-2018
93 139 ngày 10-04-2018
07 139 ngày 16-01-2018
45 138 ngày 13-02-2018
60 134 ngày 26-12-2017
48 132 ngày 23-01-2018
80 132 ngày 24-10-2017