Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
875 lần
645 lần
614 lần
354 lần
844 lần
584 lần
094 lần
334 lần
974 lần
303 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
2911 lần
178 lần
737 lần
357 lần
187 lần
877 lần
667 lần
616 lần
906 lần
776 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
2912 lần
6610 lần
1710 lần
1810 lần
309 lần
769 lần
359 lần
618 lần
738 lần
678 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
8410/11(1) 17/11(1) 24/11(1) 01/12(1)
1326/05(1) 02/06(1) 09/06(1)
8914/07(1) 21/07(1) 28/07(1)
1708/09(1) 15/09(2) 22/09(1)
9811/08(1) 18/08(1) 25/08(1)
9521/07(1) 28/07(1) 04/08(1)
9928/07(1) 04/08(1) 11/08(1)
8706/10(1) 13/10(1) 20/10(2)
6629/09(2) 06/10(1) 13/10(1)
2706/10(1) 13/10(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
19 135 ngày 15-12-2017
09 126 ngày 15-12-2017
93 123 ngày 17-11-2017
11 121 ngày 17-11-2017
25 118 ngày 27-10-2017
80 115 ngày 06-10-2017
60 115 ngày 08-12-2017
74 114 ngày 25-08-2017
44 114 ngày 01-12-2017
48 114 ngày 22-09-2017