Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
835 lần
255 lần
904 lần
634 lần
544 lần
944 lần
024 lần
754 lần
314 lần
983 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
909 lần
767 lần
947 lần
297 lần
177 lần
657 lần
836 lần
256 lần
096 lần
986 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
2914 lần
1712 lần
6611 lần
7610 lần
9010 lần
839 lần
659 lần
878 lần
778 lần
098 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
8410/11(1) 17/11(1) 24/11(1) 01/12(1)
8706/10(1) 13/10(1) 20/10(2)
6629/09(2) 06/10(1) 13/10(1)
1708/09(1) 15/09(2) 22/09(1)
6502/02(1) 09/02(1) 16/02(1)
7315/09(1) 22/09(1)
4316/02(1) 23/02(1)
0920/10(1) 27/10(1)
9701/12(1) 08/12(1)
2402/03(1) 09/03(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
93 137 ngày 16-03-2018
48 131 ngày 22-09-2017
80 128 ngày 06-10-2017
04 125 ngày 10-11-2017
06 121 ngày 22-12-2017
90 115 ngày 09-03-2018
36 115 ngày 23-02-2018
88 114 ngày 05-01-2018
97 111 ngày 16-02-2018
00 109 ngày 23-02-2018