Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
766 lần
325 lần
505 lần
905 lần
895 lần
174 lần
654 lần
214 lần
774 lần
634 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
408 lần
838 lần
648 lần
177 lần
917 lần
297 lần
327 lần
946 lần
636 lần
766 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
1711 lần
9011 lần
8310 lần
9110 lần
409 lần
299 lần
329 lần
769 lần
949 lần
649 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
1313/04(1) 20/04(1) 27/04(1) 04/05(1)
1718/05(2) 25/05(1) 01/06(1)
6502/02(1) 09/02(1) 16/02(1)
2008/06(1) 15/06(1) 22/06(1)
8906/07(1) 13/07(1) 20/07(2)
5316/03(1) 23/03(1) 30/03(1)
9523/03(1) 30/03(1) 06/04(1)
6413/04(1) 20/04(1) 27/04(1)
4223/02(1) 02/03(1)
3716/03(1) 23/03(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
93 154 ngày 30-03-2018
88 130 ngày 05-01-2018
00 127 ngày 06-07-2018
45 123 ngày 08-06-2018
72 123 ngày 25-05-2018
06 113 ngày 06-07-2018
05 112 ngày 20-07-2018
82 108 ngày 13-07-2018
29 107 ngày 20-07-2018
91 107 ngày 06-07-2018