Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
247 lần
775 lần
644 lần
284 lần
294 lần
014 lần
874 lần
734 lần
274 lần
053 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
2410 lần
788 lần
647 lần
047 lần
877 lần
797 lần
396 lần
636 lần
776 lần
736 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
2411 lần
7811 lần
0411 lần
9310 lần
1710 lần
4610 lần
799 lần
779 lần
399 lần
388 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
2420/10(1) 27/10(1) 03/11(1) 10/11(2)
7915/09(2) 22/09(1) 29/09(1)
7808/09(1) 15/09(1) 22/09(1)
4923/06(1) 30/06(1) 07/07(1)
5104/08(2) 11/08(1) 18/08(1)
4621/07(2) 28/07(1) 04/08(1)
7210/11(1) 17/11(1) 24/11(1)
2628/07(1) 04/08(1) 11/08(1)
0502/06(1) 09/06(1)
2724/11(1) 01/12(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
17 157 ngày 13-10-2017
19 135 ngày 29-09-2017
09 126 ngày 25-08-2017
45 125 ngày 20-10-2017
93 123 ngày 15-12-2017
43 122 ngày 13-10-2017
11 121 ngày 08-09-2017
25 118 ngày 24-11-2017
88 118 ngày 24-11-2017
60 115 ngày 17-11-2017