Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
066 lần
785 lần
905 lần
505 lần
024 lần
414 lần
664 lần
494 lần
243 lần
593 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
599 lần
787 lần
957 lần
497 lần
167 lần
587 lần
067 lần
807 lần
627 lần
607 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
1612 lần
6211 lần
6311 lần
7810 lần
1110 lần
5910 lần
409 lần
059 lần
499 lần
768 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
6206/07(1) 13/07(1) 20/07(1) 27/07(1)
7828/09(1) 05/10(1) 12/10(1)
9030/11(1) 07/12(2) 14/12(1)
1610/08(1) 17/08(1) 24/08(1)
0626/10(1) 02/11(2) 09/11(1)
8217/08(1) 24/08(1)
0226/10(1) 02/11(1)
0714/09(1) 21/09(1)
1403/08(1) 10/08(1)
0001/06(1) 08/06(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
01 154 ngày 07-09-2018
72 144 ngày 14-12-2018
05 142 ngày 19-10-2018
81 130 ngày 23-11-2018
29 128 ngày 19-10-2018
35 123 ngày 14-12-2018
93 122 ngày 05-10-2018
71 120 ngày 30-11-2018
44 120 ngày 24-08-2018
08 119 ngày 14-09-2018