Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
165 lần
915 lần
655 lần
625 lần
595 lần
765 lần
804 lần
604 lần
274 lần
684 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
169 lần
119 lần
629 lần
639 lần
918 lần
767 lần
407 lần
597 lần
786 lần
036 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
1612 lần
1111 lần
7810 lần
4010 lần
059 lần
629 lần
279 lần
089 lần
639 lần
599 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
5423/03(1) 30/03(2) 06/04(1) 13/04(1) 20/04(1)
6206/07(1) 13/07(1) 20/07(1) 27/07(1)
7828/09(1) 05/10(1) 12/10(1)
2604/05(1) 11/05(1) 18/05(1)
0811/05(1) 18/05(1) 25/05(1)
1610/08(1) 17/08(1) 24/08(1)
8420/04(2) 27/04(1) 04/05(1)
1306/07(1) 13/07(1)
6108/06(1) 15/06(1)
8720/07(1) 27/07(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
00 153 ngày 14-09-2018
88 150 ngày 13-07-2018
45 145 ngày 18-05-2018
21 128 ngày 28-09-2018
29 126 ngày 17-08-2018
25 125 ngày 05-10-2018
38 122 ngày 31-08-2018
05 120 ngày 12-10-2018
69 117 ngày 15-06-2018
35 113 ngày 17-08-2018