Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
587 lần
035 lần
135 lần
385 lần
124 lần
814 lần
544 lần
024 lần
534 lần
003 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
5810 lần
428 lần
538 lần
897 lần
817 lần
807 lần
387 lần
027 lần
397 lần
617 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
5311 lần
3811 lần
4210 lần
8110 lần
9210 lần
5810 lần
0210 lần
6110 lần
009 lần
039 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
0312/11(1) 17/11(1) 19/11(1)
1312/11(1) 17/11(2) 19/11(1)
7929/09(1) 01/10(1) 06/10(1)
7203/09(1) 08/09(1) 10/09(1)
5826/11(1) 01/12(1) 03/12(2)
6210/09(1) 15/09(1) 17/09(1)
5306/10(1) 08/10(1) 13/10(2)
2217/11(1) 19/11(1) 24/11(1)
0029/10(1) 03/11(1)
8724/09(1) 29/09(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
36 151 ngày 10-12-2018
01 151 ngày 03-12-2018
45 150 ngày 10-12-2018
88 149 ngày 29-10-2018
72 144 ngày 26-11-2018
71 141 ngày 26-11-2018
85 139 ngày 05-11-2018
05 139 ngày 17-11-2018
26 138 ngày 10-11-2018
81 131 ngày 08-12-2018