Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
905 lần
025 lần
175 lần
275 lần
424 lần
684 lần
614 lần
264 lần
154 lần
004 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
6110 lần
908 lần
028 lần
998 lần
687 lần
967 lần
567 lần
016 lần
276 lần
386 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
9013 lần
0211 lần
6110 lần
9910 lần
349 lần
969 lần
819 lần
018 lần
288 lần
048 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
8201/11(1) 08/11(1) 15/11(1) 22/11(1)
4220/12(1) 27/12(1) 03/01(1)
5318/10(1) 25/10(1) 01/11(1)
9515/11(1) 22/11(1) 29/11(1)
6111/10(1) 18/10(1) 25/10(1)
2919/07(1) 26/07(1)
4609/08(1) 16/08(1)
2211/10(1) 18/10(1)
6316/08(1) 23/08(2)
2710/01(1) 17/01(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
41 263 ngày 29-11-2018
55 252 ngày 29-11-2018
51 243 ngày 10-01-2019
25 239 ngày 20-12-2018
71 238 ngày 03-01-2019
50 237 ngày 10-01-2019
74 237 ngày 06-12-2018
26 236 ngày 17-01-2019
11 229 ngày 08-11-2018
94 223 ngày 06-09-2018