Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
134 lần
654 lần
814 lần
224 lần
614 lần
604 lần
514 lần
344 lần
994 lần
964 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
138 lần
908 lần
288 lần
658 lần
818 lần
227 lần
866 lần
526 lần
516 lần
346 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
9010 lần
529 lần
329 lần
289 lần
659 lần
819 lần
839 lần
138 lần
968 lần
488 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
8810/05(1) 17/05(1) 24/05(1)
6607/06(1) 14/06(1) 21/06(1)
3229/03(2) 05/04(3) 12/04(1)
4303/05(1) 10/05(1) 17/05(1)
1924/05(1) 31/05(2) 07/06(1)
1314/06(1) 21/06(2)
9310/05(1) 17/05(1)
4724/05(1) 31/05(1)
5106/09(1) 13/09(1)
5203/05(1) 10/05(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
11 304 ngày 26-07-2018
74 288 ngày 13-09-2018
89 261 ngày 16-08-2018
41 247 ngày 06-09-2018
44 246 ngày 04-10-2018
97 244 ngày 11-10-2018
55 240 ngày 27-09-2018
90 240 ngày 04-10-2018
01 232 ngày 13-09-2018
57 229 ngày 20-09-2018