Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
485 lần
195 lần
434 lần
064 lần
884 lần
464 lần
084 lần
943 lần
563 lần
493 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
839 lần
329 lần
038 lần
447 lần
067 lần
686 lần
886 lần
486 lần
346 lần
466 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
0313 lần
3211 lần
6810 lần
4410 lần
799 lần
199 lần
839 lần
318 lần
488 lần
088 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
3108/02(1) 15/02(1) 22/02(1) 01/03(1)
1515/03(1) 22/03(1) 29/03(1) 05/04(1)
4303/05(1) 10/05(1) 17/05(1)
3229/03(2) 05/04(3) 12/04(1)
2430/11(1) 07/12(1) 14/12(2)
6607/06(1) 14/06(1) 21/06(1)
1924/05(1) 31/05(2) 07/06(1)
8810/05(1) 17/05(1) 24/05(1)
8421/12(1) 28/12(1)
0817/05(1) 24/05(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
42 269 ngày 29-03-2018
74 267 ngày 31-05-2018
93 250 ngày 14-06-2018
94 237 ngày 24-05-2018
17 236 ngày 07-06-2018
10 235 ngày 19-04-2018
85 233 ngày 22-03-2018
09 232 ngày 31-05-2018
61 231 ngày 29-03-2018
41 231 ngày 21-06-2018