Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
286 lần
905 lần
144 lần
214 lần
074 lần
134 lần
254 lần
664 lần
814 lần
394 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
328 lần
838 lần
287 lần
117 lần
907 lần
887 lần
396 lần
526 lần
076 lần
066 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
8311 lần
0311 lần
2810 lần
329 lần
119 lần
459 lần
889 lần
668 lần
688 lần
068 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
1515/03(1) 22/03(1) 29/03(1) 05/04(1)
3108/02(1) 15/02(1) 22/02(1) 01/03(1)
3229/03(2) 05/04(3) 12/04(1)
8810/05(1) 17/05(1) 24/05(1)
4303/05(1) 10/05(1) 17/05(1)
1924/05(1) 31/05(2) 07/06(1)
6607/06(1) 14/06(1) 21/06(1)
4125/01(1) 01/02(1)
5501/03(1) 08/03(1)
2815/02(1) 22/02(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
74 274 ngày 26-07-2018
25 266 ngày 26-07-2018
68 263 ngày 07-06-2018
89 251 ngày 05-04-2018
61 247 ngày 29-03-2018
94 244 ngày 24-05-2018
72 233 ngày 21-06-2018
58 222 ngày 07-06-2018
01 219 ngày 05-07-2018
24 219 ngày 22-03-2018