Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
596 lần
385 lần
534 lần
864 lần
754 lần
644 lần
814 lần
904 lần
554 lần
354 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
598 lần
357 lần
757 lần
817 lần
257 lần
557 lần
386 lần
916 lần
046 lần
416 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
5912 lần
4110 lần
3510 lần
639 lần
438 lần
048 lần
938 lần
618 lần
288 lần
268 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
4125/07(2) 01/08(1) 08/08(1) 15/08(1)
3303/10(1) 10/10(1) 17/10(1)
2108/08(1) 15/08(1) 22/08(1)
5425/04(1) 02/05(1) 09/05(1)
4009/05(1) 16/05(1) 23/05(1)
2618/07(1) 25/07(1) 01/08(1)
5913/06(1) 20/06(1) 27/06(1)
4327/06(1) 04/07(2) 11/07(1)
5312/09(1) 19/09(1) 26/09(1)
5811/07(1) 18/07(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
43 170 ngày 29-08-2018
48 164 ngày 24-10-2018
80 163 ngày 25-07-2018
00 150 ngày 17-10-2018
72 144 ngày 07-11-2018
88 143 ngày 26-09-2018
93 143 ngày 17-10-2018
98 141 ngày 26-09-2018
45 141 ngày 31-10-2018
40 133 ngày 26-09-2018