Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
175 lần
425 lần
615 lần
104 lần
814 lần
594 lần
464 lần
304 lần
194 lần
524 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
179 lần
719 lần
928 lần
428 lần
618 lần
198 lần
107 lần
307 lần
087 lần
876 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
1011 lần
1710 lần
6110 lần
719 lần
609 lần
469 lần
199 lần
929 lần
208 lần
518 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
4210/05(1) 17/05(1) 24/05(1) 31/05(1) 07/06(1)
1712/04(1) 19/04(1) 26/04(1) 03/05(1)
9625/01(1) 01/02(1) 08/02(1)
6131/05(1) 07/06(1) 14/06(1)
5931/05(1) 07/06(1) 14/06(1)
3026/04(1) 03/05(1) 10/05(1)
0829/03(1) 05/04(1) 12/04(2)
7122/02(1) 01/03(1) 08/03(2)
0314/06(1) 21/06(1)
2028/12(1) 04/01(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
07 39 ngày 30-11-2017
80 36 ngày 07-06-2018
16 33 ngày 25-01-2018
41 32 ngày 15-02-2018
94 31 ngày 19-04-2018
64 30 ngày 31-05-2018
46 30 ngày 07-06-2018
15 29 ngày 29-03-2018
81 26 ngày 14-06-2018
69 24 ngày 21-06-2018