Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
776 lần
875 lần
285 lần
955 lần
884 lần
004 lần
024 lần
964 lần
834 lần
994 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
958 lần
028 lần
967 lần
777 lần
007 lần
807 lần
056 lần
186 lần
316 lần
876 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
0210 lần
059 lần
729 lần
009 lần
789 lần
959 lần
189 lần
619 lần
998 lần
838 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
8013/09(1) 20/09(1) 27/09(1) 04/10(1)
8715/11(1) 22/11(1) 29/11(1)
8513/09(1) 20/09(1) 27/09(2)
6705/07(1) 12/07(1) 19/07(1)
1630/08(1) 06/09(1) 13/09(1)
9128/06(1) 05/07(1) 12/07(1)
1725/10(1) 01/11(2) 08/11(1)
9713/09(1) 20/09(1) 27/09(1)
0528/06(1) 05/07(1)
8320/12(1) 27/12(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
36 34 ngày 27-12-2018
55 31 ngày 12-07-2018
42 27 ngày 27-09-2018
81 27 ngày 15-11-2018
71 26 ngày 29-11-2018
72 26 ngày 17-01-2019
90 25 ngày 13-09-2018
92 24 ngày 01-11-2018
67 23 ngày 03-01-2019
35 21 ngày 01-11-2018