Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
165 lần
375 lần
124 lần
214 lần
084 lần
304 lần
894 lần
794 lần
634 lần
364 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
129 lần
168 lần
308 lần
207 lần
877 lần
517 lần
737 lần
636 lần
376 lần
406 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
0012 lần
3711 lần
3011 lần
1210 lần
6510 lần
4010 lần
1610 lần
209 lần
739 lần
919 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
0710/03(1) 17/03(1) 24/03(1) 31/03(1)
0403/02(1) 10/02(1) 17/02(1)
7728/04(1) 05/05(1) 12/05(1)
9321/04(1) 28/04(1) 05/05(1)
9410/02(1) 17/02(1) 24/02(2)
8520/01(1) 27/01(1) 03/02(1)
7302/06(1) 09/06(1) 16/06(1)
0017/02(1) 24/02(2) 03/03(1)
3609/06(1) 16/06(1) 23/06(1)
1228/07(2) 04/08(1) 11/08(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
07 54 ngày 11-08-2018
24 53 ngày 26-05-2018
70 47 ngày 02-06-2018
64 44 ngày 28-07-2018
53 40 ngày 09-06-2018
80 40 ngày 14-07-2018
46 38 ngày 07-07-2018
22 35 ngày 05-05-2018
00 35 ngày 11-08-2018
94 31 ngày 21-07-2018