Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
746 lần
265 lần
045 lần
194 lần
914 lần
074 lần
824 lần
504 lần
934 lần
924 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
937 lần
797 lần
747 lần
167 lần
077 lần
507 lần
106 lần
266 lần
436 lần
396 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
7412 lần
9310 lần
1610 lần
7310 lần
919 lần
519 lần
209 lần
129 lần
108 lần
338 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
2601/09(1) 08/09(1) 15/09(1) 22/09(1)
9321/04(1) 28/04(1) 05/05(1)
1228/07(2) 04/08(1) 11/08(1)
3609/06(1) 16/06(1) 23/06(1)
0028/07(1) 04/08(1) 11/08(1)
7411/08(1) 18/08(1) 25/08(1)
7728/04(1) 05/05(1) 12/05(1)
0704/08(1) 11/08(1) 18/08(2)
0809/06(1) 16/06(2) 23/06(1)
7302/06(1) 09/06(1) 16/06(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
46 48 ngày 07-07-2018
14 44 ngày 04-08-2018
73 39 ngày 06-10-2018
47 39 ngày 14-04-2018
76 36 ngày 15-09-2018
09 36 ngày 22-09-2018
29 32 ngày 14-07-2018
41 32 ngày 29-09-2018
59 32 ngày 20-10-2018
70 31 ngày 20-10-2018