Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
676 lần
585 lần
955 lần
135 lần
354 lần
744 lần
084 lần
974 lần
644 lần
854 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
5811 lần
208 lần
468 lần
857 lần
727 lần
717 lần
457 lần
937 lần
677 lần
977 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
5813 lần
4611 lần
7211 lần
2010 lần
9310 lần
4210 lần
6710 lần
459 lần
358 lần
388 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
7430/01(1) 06/02(1) 13/02(1) 20/02(1) 27/02(1)
8412/12(1) 19/12(1) 26/12(1)
4210/10(1) 17/10(1) 24/10(2)
1306/02(1) 13/02(2) 20/02(2)
1524/10(1) 31/10(1)
6427/02(1) 06/03(1)
2813/03(1) 20/03(1)
7816/01(2) 23/01(1)
4707/11(1) 14/11(1)
0303/10(1) 10/10(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
99 70 ngày 17-10-2017
85 52 ngày 27-03-2018
78 52 ngày 23-01-2018
68 50 ngày 16-01-2018
79 46 ngày 10-04-2018
82 45 ngày 27-03-2018
15 44 ngày 30-01-2018
14 44 ngày 26-12-2017
17 43 ngày 27-03-2018
52 40 ngày 19-12-2017