Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
876 lần
396 lần
655 lần
145 lần
785 lần
514 lần
054 lần
684 lần
284 lần
464 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
148 lần
398 lần
517 lần
877 lần
746 lần
796 lần
296 lần
776 lần
756 lần
766 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
5112 lần
3911 lần
8510 lần
299 lần
989 lần
869 lần
748 lần
878 lần
758 lần
138 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
5117/07(1) 24/07(1) 31/07(1) 07/08(1) 14/08(1)
2921/08(1) 28/08(1) 04/09(1) 11/09(2)
8704/12(1) 11/12(1) 18/12(1)
0625/12(1) 01/01(1) 08/01(1)
3927/11(3) 04/12(1) 11/12(1)
1020/11(1) 27/11(1) 04/12(1)
7103/07(1) 10/07(2) 17/07(1)
6513/11(1) 20/11(1) 27/11(1)
3321/08(1) 28/08(1)
7530/10(1) 06/11(2)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
46 60 ngày 08-01-2019
20 56 ngày 08-01-2019
76 50 ngày 15-01-2019
09 44 ngày 06-11-2018
45 43 ngày 01-01-2019
71 42 ngày 30-10-2018
58 39 ngày 15-01-2019
73 38 ngày 02-10-2018
21 38 ngày 25-09-2018
50 37 ngày 21-08-2018