Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
296 lần
814 lần
954 lần
544 lần
364 lần
674 lần
104 lần
964 lần
523 lần
313 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
4610 lần
678 lần
617 lần
987 lần
367 lần
297 lần
526 lần
856 lần
356 lần
716 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
4313 lần
6111 lần
6710 lần
4610 lần
529 lần
329 lần
299 lần
749 lần
539 lần
969 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
4612/04(2) 19/04(1) 26/04(1) 03/05(2)
5631/05(1) 07/06(1) 14/06(1)
9514/06(1) 21/06(2) 28/06(1)
9826/07(1) 02/08(1) 09/08(1)
4318/01(1) 25/01(1) 01/02(2)
4522/02(1) 01/03(1) 08/03(1)
3215/03(1) 22/03(1) 29/03(1)
1924/05(1) 31/05(1) 07/06(1)
8729/03(1) 05/04(1)
6722/03(1) 29/03(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
17 61 ngày 12-07-2018
08 59 ngày 26-07-2018
41 57 ngày 07-06-2018
37 57 ngày 03-05-2018
07 55 ngày 19-07-2018
69 54 ngày 22-03-2018
30 53 ngày 31-05-2018
03 48 ngày 05-07-2018
70 48 ngày 05-07-2018
24 46 ngày 02-08-2018