Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
965 lần
855 lần
124 lần
714 lần
804 lần
434 lần
224 lần
564 lần
594 lần
524 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
229 lần
607 lần
847 lần
157 lần
567 lần
127 lần
737 lần
966 lần
166 lần
596 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
2212 lần
6011 lần
3111 lần
9610 lần
1510 lần
5910 lần
739 lần
109 lần
519 lần
678 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
1320/09(1) 27/09(1) 04/10(1)
9404/10(1) 11/10(1) 18/10(1)
4803/01(1) 10/01(1) 17/01(1)
9826/07(1) 02/08(1) 09/08(1)
1620/09(1) 27/09(1) 04/10(1)
1206/09(1) 13/09(1) 20/09(1)
0430/08(1) 06/09(1) 13/09(1)
6005/07(1) 12/07(1)
9612/07(1) 19/07(1)
2011/10(1) 18/10(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
46 60 ngày 22-11-2018
41 60 ngày 18-10-2018
89 58 ngày 05-07-2018
20 56 ngày 10-01-2019
76 50 ngày 17-01-2019
49 49 ngày 17-01-2019
19 49 ngày 29-11-2018
09 44 ngày 27-12-2018
45 43 ngày 15-11-2018
08 43 ngày 01-11-2018