Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
315 lần
135 lần
165 lần
515 lần
605 lần
915 lần
944 lần
734 lần
094 lần
464 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
318 lần
518 lần
608 lần
298 lần
947 lần
677 lần
917 lần
547 lần
726 lần
956 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
4614 lần
6711 lần
949 lần
169 lần
519 lần
989 lần
609 lần
299 lần
728 lần
318 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
4612/04(2) 19/04(1) 26/04(1) 03/05(2)
9404/10(1) 11/10(1) 18/10(1)
1320/09(1) 27/09(1) 04/10(1)
1620/09(1) 27/09(1) 04/10(1)
5631/05(1) 07/06(1) 14/06(1)
1206/09(1) 13/09(1) 20/09(1)
9826/07(1) 02/08(1) 09/08(1)
1924/05(1) 31/05(1) 07/06(1)
0430/08(1) 06/09(1) 13/09(1)
9514/06(1) 21/06(2) 28/06(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
08 62 ngày 26-07-2018
30 61 ngày 31-05-2018
24 57 ngày 27-09-2018
80 56 ngày 16-08-2018
70 55 ngày 05-07-2018
07 53 ngày 27-09-2018
22 51 ngày 04-10-2018
26 50 ngày 28-06-2018
46 48 ngày 18-10-2018
89 47 ngày 05-07-2018