Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
537 lần
826 lần
156 lần
216 lần
205 lần
655 lần
404 lần
904 lần
544 lần
924 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
5314 lần
829 lần
438 lần
158 lần
218 lần
468 lần
948 lần
358 lần
407 lần
557 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
5314 lần
4012 lần
8211 lần
9411 lần
3511 lần
5510 lần
2310 lần
439 lần
469 lần
549 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
5327/07(1) 03/08(3) 10/08(1) 17/08(1) 24/08(1)
4013/04(1) 20/04(2) 27/04(1) 04/05(1)
4315/06(2) 22/06(1) 29/06(1)
2103/08(1) 10/08(1) 17/08(1)
2327/04(2) 04/05(1) 11/05(1)
5414/09(1) 21/09(1) 28/09(1)
8213/07(1) 20/07(1) 27/07(1)
7211/05(1) 18/05(1) 25/05(1)
7604/05(1) 11/05(1)
1608/06(1) 15/06(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
59 70 ngày 14-09-2018
83 69 ngày 08-06-2018
75 67 ngày 08-06-2018
17 67 ngày 03-08-2018
37 65 ngày 27-07-2018
82 64 ngày 12-10-2018
41 64 ngày 31-08-2018
08 63 ngày 11-05-2018
28 62 ngày 13-04-2018
30 60 ngày 05-10-2018