Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
916 lần
215 lần
845 lần
105 lần
245 lần
435 lần
804 lần
664 lần
624 lần
824 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
109 lần
878 lần
248 lần
668 lần
847 lần
796 lần
916 lần
736 lần
556 lần
196 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
1014 lần
8711 lần
1910 lần
799 lần
679 lần
259 lần
249 lần
669 lần
559 lần
129 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
1413/10(1) 20/10(1) 27/10(1) 03/11(1)
1823/02(1) 02/03(1) 09/03(1)
2522/12(1) 29/12(1) 05/01(1)
7317/11(1) 24/11(1) 01/12(1)
1229/09(2) 06/10(1) 13/10(1)
2102/02(1) 09/02(1)
7915/12(2) 22/12(1)
6129/09(1) 06/10(1)
4006/10(1) 13/10(1)
4615/09(1) 22/09(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
25 90 ngày 16-03-2018
05 87 ngày 13-10-2017
93 81 ngày 08-12-2017
08 75 ngày 23-03-2018
14 74 ngày 01-12-2017
22 71 ngày 08-09-2017
99 69 ngày 16-03-2018
47 67 ngày 29-12-2017
36 66 ngày 26-01-2018
21 59 ngày 16-03-2018