Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
375 lần
055 lần
534 lần
344 lần
234 lần
154 lần
704 lần
484 lần
834 lần
264 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
5313 lần
159 lần
409 lần
828 lần
218 lần
208 lần
658 lần
267 lần
237 lần
556 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
5317 lần
8211 lần
1511 lần
5510 lần
4010 lần
4310 lần
3510 lần
379 lần
469 lần
949 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
5327/07(1) 03/08(3) 10/08(1) 17/08(1) 24/08(1)
4123/11(1) 30/11(1) 07/12(1)
5414/09(1) 21/09(1) 28/09(1)
4005/10(1) 12/10(1) 19/10(1)
2103/08(1) 10/08(1) 17/08(1)
0526/10(2) 02/11(1) 09/11(1)
8213/07(1) 20/07(1) 27/07(1)
4315/06(2) 22/06(1) 29/06(1)
3505/10(1) 12/10(1) 19/10(1)
3720/07(1) 27/07(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
83 88 ngày 23-11-2018
17 86 ngày 02-11-2018
37 74 ngày 14-12-2018
41 74 ngày 07-12-2018
82 72 ngày 14-12-2018
30 71 ngày 26-10-2018
07 67 ngày 24-08-2018
24 64 ngày 07-09-2018
46 63 ngày 23-11-2018
70 63 ngày 16-11-2018