Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
948 lần
355 lần
555 lần
005 lần
954 lần
564 lần
424 lần
464 lần
374 lần
494 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
9410 lần
438 lần
558 lần
197 lần
857 lần
427 lần
356 lần
376 lần
496 lần
406 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
9412 lần
1011 lần
2411 lần
5511 lần
1911 lần
0110 lần
4310 lần
8510 lần
409 lần
498 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
4013/04(1) 20/04(2) 27/04(1) 04/05(1)
7211/05(1) 18/05(1) 25/05(1)
1823/02(1) 02/03(1) 09/03(1)
4315/06(2) 22/06(1) 29/06(1)
2327/04(2) 04/05(1) 11/05(1)
0909/02(1) 16/02(1)
4808/06(1) 15/06(1)
7923/03(1) 30/03(1)
4922/06(2) 29/06(1)
3718/05(1) 25/05(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
99 86 ngày 16-03-2018
36 83 ngày 04-05-2018
39 78 ngày 08-06-2018
30 78 ngày 11-05-2018
70 67 ngày 22-06-2018
12 65 ngày 15-06-2018
18 65 ngày 06-07-2018
34 64 ngày 25-05-2018
66 64 ngày 20-07-2018
02 63 ngày 06-07-2018