Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
315 lần
145 lần
875 lần
514 lần
174 lần
034 lần
664 lần
674 lần
744 lần
604 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
678 lần
767 lần
127 lần
427 lần
267 lần
147 lần
316 lần
606 lần
516 lần
406 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
0311 lần
3110 lần
1410 lần
8710 lần
6010 lần
519 lần
889 lần
159 lần
669 lần
748 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
1413/10(1) 20/10(1) 27/10(1) 03/11(1)
3126/05(1) 02/06(1) 09/06(1)
1118/08(2) 25/08(1) 01/09(1)
9016/06(1) 23/06(1) 30/06(1)
9507/07(1) 14/07(1) 21/07(1)
3925/08(1) 01/09(1) 08/09(1)
1509/06(1) 16/06(1) 23/06(1)
7317/11(1) 24/11(1) 01/12(1)
6623/06(1) 30/06(1) 07/07(1)
5114/07(1) 21/07(1) 28/07(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
72 96 ngày 15-12-2017
14 81 ngày 01-12-2017
25 74 ngày 17-11-2017
05 73 ngày 13-10-2017
38 71 ngày 08-12-2017
93 66 ngày 08-12-2017
41 63 ngày 10-11-2017
22 63 ngày 08-09-2017
94 61 ngày 08-12-2017
08 61 ngày 28-07-2017