Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
576 lần
646 lần
686 lần
954 lần
884 lần
614 lần
704 lần
944 lần
844 lần
174 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
689 lần
957 lần
737 lần
457 lần
337 lần
017 lần
707 lần
647 lần
787 lần
576 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
7011 lần
6410 lần
0110 lần
949 lần
069 lần
459 lần
639 lần
139 lần
689 lần
578 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
9423/06(1) 30/06(1) 07/07(1) 14/07(1)
0003/03(1) 10/03(1) 17/03(1)
7628/07(1) 04/08(1) 11/08(1)
4619/05(1) 26/05(1) 02/06(1)
0117/03(1) 24/03(1) 31/03(1)
9110/02(1) 17/02(1) 24/02(1)
6309/06(1) 16/06(1) 23/06(1)
8617/02(1) 24/02(2)
1730/06(1) 07/07(1)
8407/04(1) 14/04(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
17 184 ngày 28-07-2018
70 183 ngày 11-08-2018
19 168 ngày 09-06-2018
71 152 ngày 14-07-2018
97 152 ngày 04-08-2018
80 152 ngày 30-06-2018
48 151 ngày 23-06-2018
09 150 ngày 03-02-2018
07 150 ngày 21-07-2018
02 150 ngày 27-01-2018