Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
519 lần
794 lần
374 lần
064 lần
714 lần
874 lần
934 lần
894 lần
574 lần
814 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
5110 lần
379 lần
898 lần
268 lần
817 lần
097 lần
767 lần
807 lần
056 lần
586 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
5112 lần
1710 lần
3710 lần
2610 lần
899 lần
789 lần
699 lần
279 lần
468 lần
638 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
0525/03(1) 01/04(1) 08/04(2)
6625/02(1) 04/03(1) 11/03(1)
0404/02(1) 11/02(1) 18/02(1)
3715/04(1) 22/04(1) 29/04(2)
0925/03(1) 01/04(1) 08/04(1)
6904/02(1) 11/02(1) 18/02(1)
2708/04(1) 15/04(1) 22/04(2)
8720/05(1) 27/05(1) 03/06(1)
8929/04(2) 06/05(1) 13/05(1)
4111/03(2) 18/03(1) 25/03(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
94 194 ngày 13-05-2018
67 190 ngày 20-05-2018
70 178 ngày 29-04-2018
34 176 ngày 15-07-2018
19 168 ngày 25-03-2018
45 166 ngày 24-06-2018
24 159 ngày 08-07-2018
07 159 ngày 22-04-2018
43 157 ngày 13-05-2018
71 149 ngày 17-06-2018