Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
266 lần
095 lần
235 lần
294 lần
414 lần
054 lần
174 lần
034 lần
804 lần
274 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
269 lần
238 lần
697 lần
057 lần
177 lần
617 lần
277 lần
296 lần
756 lần
536 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
6613 lần
2611 lần
2910 lần
6310 lần
0910 lần
539 lần
309 lần
159 lần
239 lần
559 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
6904/02(1) 11/02(1) 18/02(1)
6629/10(1) 05/11(1) 12/11(1)
4111/03(2) 18/03(1) 25/03(1)
1508/10(1) 15/10(1) 22/10(1)
0404/02(1) 11/02(1) 18/02(1)
5922/10(1) 29/10(1) 05/11(1)
0525/03(1) 01/04(1) 08/04(2)
0925/03(1) 01/04(1) 08/04(1)
4519/11(1) 26/11(2) 03/12(1)
2708/04(1) 15/04(1) 22/04(2)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
25 193 ngày 18-02-2018
42 192 ngày 08-04-2018
57 181 ngày 18-03-2018
59 179 ngày 01-04-2018
90 171 ngày 15-04-2018
70 170 ngày 14-01-2018
17 169 ngày 25-03-2018
75 156 ngày 25-02-2018
58 154 ngày 18-03-2018
39 152 ngày 08-04-2018