Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
686 lần
615 lần
485 lần
384 lần
524 lần
594 lần
084 lần
744 lần
694 lần
644 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
6110 lần
4210 lần
689 lần
489 lần
087 lần
007 lần
367 lần
716 lần
606 lần
786 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
6113 lần
4811 lần
0610 lần
2610 lần
4210 lần
719 lần
529 lần
689 lần
779 lần
389 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
4210/06(3) 17/06(1) 24/06(1) 01/07(1)
8908/04(1) 15/04(1) 22/04(1) 29/04(3)
5223/09(1) 30/09(1) 07/10(1) 14/10(1)
6112/08(1) 19/08(1) 26/08(1)
5429/07(1) 05/08(1) 12/08(1)
7708/04(1) 15/04(1) 22/04(1)
5916/09(1) 23/09(1) 30/09(1)
7205/08(1) 12/08(1)
2903/06(1) 10/06(1)
6927/05(1) 03/06(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
24 188 ngày 07-10-2018
19 180 ngày 07-10-2018
97 173 ngày 21-10-2018
80 171 ngày 07-10-2018
73 171 ngày 29-07-2018
60 160 ngày 09-09-2018
29 160 ngày 21-10-2018
57 159 ngày 30-09-2018
48 159 ngày 14-10-2018
07 158 ngày 21-10-2018