Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
447 lần
845 lần
454 lần
974 lần
784 lần
564 lần
154 lần
654 lần
733 lần
753 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
4410 lần
658 lần
847 lần
977 lần
607 lần
736 lần
026 lần
476 lần
806 lần
756 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
1512 lần
4412 lần
9711 lần
479 lần
929 lần
099 lần
659 lần
879 lần
829 lần
419 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
5409/09(1) 12/09(1) 16/09(2) 19/09(1)
4316/09(1) 19/09(1) 23/09(1) 26/09(1)
2102/09(2) 05/09(1) 09/09(1)
3809/09(1) 12/09(1) 16/09(1)
6926/08(1) 29/08(1) 02/09(1)
1722/08(1) 26/08(1) 29/08(1)
6510/10(1) 14/10(1) 17/10(1)
4723/09(1) 26/09(1) 30/09(2)
8410/10(1) 14/10(1)
8030/09(1) 03/10(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
21 101 ngày 03-10-2018
68 90 ngày 23-09-2018
30 89 ngày 24-10-2018
70 83 ngày 04-11-2018
59 82 ngày 21-10-2018
83 80 ngày 16-09-2018
94 79 ngày 14-10-2018
41 73 ngày 10-10-2018
52 73 ngày 03-10-2018
51 72 ngày 11-11-2018