Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
107 lần
785 lần
065 lần
335 lần
574 lần
274 lần
054 lần
454 lần
614 lần
214 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
339 lần
588 lần
058 lần
108 lần
617 lần
187 lần
927 lần
856 lần
866 lần
456 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
5812 lần
1012 lần
4510 lần
9210 lần
579 lần
059 lần
339 lần
788 lần
728 lần
858 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
9210/12(1) 13/12(1) 17/12(1) 20/12(1)
9922/11(1) 26/11(1) 29/11(1)
2707/02(1) 11/02(1) 14/02(1)
8314/01(1) 17/01(1) 21/01(1)
0217/01(1) 21/01(2)
8531/01(1) 04/02(1)
8711/02(1) 14/02(1)
9814/02(1) 18/02(1)
4912/11(1) 15/11(1)
5831/12(1) 03/01(2)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
00 104 ngày 31-01-2018
49 86 ngày 21-01-2018
91 85 ngày 10-01-2018
51 83 ngày 17-01-2018
05 81 ngày 14-02-2018
25 80 ngày 31-01-2018
35 78 ngày 31-12-2017
93 77 ngày 04-02-2018
38 77 ngày 21-01-2018
07 77 ngày 17-12-2017