Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
055 lần
705 lần
475 lần
045 lần
625 lần
904 lần
034 lần
824 lần
644 lần
364 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
059 lần
829 lần
208 lần
367 lần
707 lần
477 lần
627 lần
877 lần
167 lần
636 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
1613 lần
2013 lần
0512 lần
6211 lần
6310 lần
4710 lần
8210 lần
709 lần
128 lần
898 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
4708/09(1) 15/09(1) 22/09(2) 29/09(1)
1212/05(1) 19/05(1) 26/05(1)
6711/08(1) 18/08(1) 25/08(1)
2025/08(1) 01/09(1) 08/09(1)
1506/10(1) 13/10(1) 20/10(1)
0509/06(1) 16/06(1) 23/06(1)
3030/06(1) 07/07(1) 14/07(2)
6330/06(1) 07/07(1) 14/07(1)
0626/05(1) 02/06(1)
8921/04(1) 28/04(2)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
42 214 ngày 22-09-2018
24 189 ngày 28-07-2018
60 182 ngày 11-08-2018
19 181 ngày 06-10-2018
97 174 ngày 28-07-2018
30 173 ngày 14-07-2018
99 162 ngày 05-05-2018
73 161 ngày 15-09-2018
57 160 ngày 06-10-2018
80 159 ngày 29-09-2018