Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
975 lần
825 lần
304 lần
414 lần
054 lần
924 lần
204 lần
164 lần
243 lần
843 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
1610 lần
209 lần
497 lần
057 lần
637 lần
977 lần
626 lần
826 lần
126 lần
756 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
2012 lần
9711 lần
1610 lần
1810 lần
6310 lần
839 lần
899 lần
129 lần
759 lần
158 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
3030/06(1) 07/07(1) 14/07(2)
0509/06(1) 16/06(1) 23/06(1)
3917/02(1) 24/02(1) 03/03(1)
6330/06(1) 07/07(1) 14/07(1)
1212/05(1) 19/05(1) 26/05(1)
1924/03(1) 31/03(1) 07/04(1)
1524/02(2) 03/03(1)
4912/05(1) 19/05(1)
9403/02(1) 10/02(1)
2326/05(1) 02/06(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
94 193 ngày 14-07-2018
17 184 ngày 23-06-2018
70 183 ngày 28-07-2018
50 177 ngày 14-07-2018
19 168 ngày 26-05-2018
30 165 ngày 14-07-2018
58 161 ngày 19-05-2018
04 156 ngày 02-06-2018
99 156 ngày 05-05-2018
43 156 ngày 14-07-2018