Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
446 lần
275 lần
154 lần
344 lần
454 lần
584 lần
774 lần
234 lần
824 lần
984 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
449 lần
348 lần
197 lần
926 lần
776 lần
916 lần
556 lần
766 lần
986 lần
156 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
6113 lần
4412 lần
3411 lần
9110 lần
339 lần
509 lần
309 lần
559 lần
199 lần
989 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
8102/06(2) 09/06(1) 16/06(1)
5007/07(1) 14/07(1) 21/07(1)
4601/09(1) 08/09(1) 15/09(2)
2920/10(1) 27/10(1) 03/11(1)
8009/06(1) 16/06(1) 23/06(2)
4424/11(1) 01/12(1) 08/12(1)
0113/10(1) 20/10(1)
9707/07(1) 14/07(1)
2407/07(1) 14/07(1)
2615/09(1) 22/09(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
93 123 ngày 27-10-2017
72 96 ngày 15-12-2017
45 96 ngày 15-12-2017
00 95 ngày 15-12-2017
21 84 ngày 06-10-2017
14 81 ngày 27-10-2017
91 77 ngày 01-12-2017
51 75 ngày 08-09-2017
29 75 ngày 03-11-2017
25 74 ngày 17-11-2017