Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
596 lần
355 lần
895 lần
994 lần
914 lần
554 lần
744 lần
174 lần
704 lần
074 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
709 lần
438 lần
898 lần
077 lần
917 lần
597 lần
557 lần
177 lần
987 lần
237 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
7013 lần
5511 lần
4310 lần
4610 lần
8910 lần
079 lần
929 lần
179 lần
959 lần
828 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
2329/12(1) 05/01(1) 12/01(1)
4601/09(1) 08/09(1) 15/09(2)
4424/11(1) 01/12(1) 08/12(1)
2502/03(1) 09/03(1) 16/03(1)
8902/03(1) 09/03(1) 16/03(1)
5909/03(1) 16/03(1) 23/03(1)
2920/10(1) 27/10(1) 03/11(1)
4322/12(1) 29/12(2)
0113/10(1) 20/10(1)
7017/11(1) 24/11(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
00 109 ngày 26-01-2018
72 107 ngày 23-03-2018
21 97 ngày 06-10-2017
38 93 ngày 05-01-2018
25 90 ngày 16-03-2018
05 87 ngày 26-01-2018
69 86 ngày 15-12-2017
49 84 ngày 23-02-2018
35 81 ngày 16-03-2018
93 81 ngày 23-02-2018