Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
335 lần
905 lần
265 lần
574 lần
184 lần
554 lần
564 lần
194 lần
634 lần
413 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
339 lần
538 lần
588 lần
457 lần
907 lần
557 lần
657 lần
956 lần
986 lần
176 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
3315 lần
9012 lần
6511 lần
2411 lần
5310 lần
5510 lần
899 lần
889 lần
589 lần
858 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
9013/10(1) 20/10(1) 27/10(1) 03/11(1)
5308/09(1) 15/09(1) 22/09(1)
3916/06(1) 23/06(1) 30/06(1)
2426/05(1) 02/06(1) 09/06(1)
8121/07(1) 28/07(1) 04/08(1)
8906/10(1) 13/10(1) 20/10(1)
6502/06(1) 09/06(1) 16/06(1)
3324/11(1) 01/12(1) 08/12(1)
4525/08(1) 01/09(1) 08/09(1)
8516/06(1) 23/06(1) 30/06(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
30 115 ngày 08-12-2018
66 106 ngày 17-11-2018
99 103 ngày 10-11-2018
36 102 ngày 24-11-2018
40 100 ngày 22-09-2018
57 95 ngày 15-12-2018
39 93 ngày 01-09-2018
59 92 ngày 08-12-2018
71 90 ngày 15-09-2018
68 87 ngày 24-11-2018