Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
245 lần
395 lần
815 lần
375 lần
335 lần
885 lần
464 lần
634 lần
614 lần
974 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
8810 lần
249 lần
909 lần
338 lần
368 lần
117 lần
257 lần
377 lần
677 lần
617 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
8812 lần
3712 lần
1111 lần
3911 lần
2410 lần
9010 lần
2510 lần
3310 lần
6710 lần
009 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
2631/03(1) 07/04(1) 14/04(1)
3927/01(1) 03/02(1) 10/02(1)
8121/07(1) 28/07(1) 04/08(1)
6502/06(1) 09/06(1) 16/06(1)
4805/05(1) 12/05(1) 19/05(1)
8516/06(1) 23/06(1) 30/06(1)
8816/06(1) 23/06(1) 30/06(1)
2426/05(1) 02/06(1) 09/06(1)
7117/02(1) 24/02(1)
9628/04(1) 05/05(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
21 118 ngày 16-06-2018
35 117 ngày 28-04-2018
05 109 ngày 17-03-2018
93 105 ngày 21-07-2018
44 96 ngày 07-04-2018
14 93 ngày 21-07-2018
22 92 ngày 05-05-2018
57 90 ngày 26-05-2018
99 88 ngày 07-07-2018
43 88 ngày 17-03-2018