Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
536 lần
896 lần
585 lần
655 lần
335 lần
724 lần
904 lần
844 lần
744 lần
454 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
3310 lần
538 lần
898 lần
658 lần
817 lần
907 lần
847 lần
157 lần
587 lần
396 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
3313 lần
9013 lần
8911 lần
8810 lần
6510 lần
1510 lần
2410 lần
5310 lần
5810 lần
369 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
5229/09(1) 06/10(1) 13/10(1)
5308/09(1) 15/09(1) 22/09(1)
2631/03(1) 07/04(1) 14/04(1)
8516/06(1) 23/06(1) 30/06(1)
4525/08(1) 01/09(1) 08/09(1)
5825/08(1) 01/09(1) 08/09(1)
8816/06(1) 23/06(1) 30/06(1)
8121/07(1) 28/07(1) 04/08(1)
4805/05(1) 12/05(1) 19/05(1)
3916/06(1) 23/06(1) 30/06(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
05 119 ngày 06-10-2018
14 109 ngày 21-07-2018
69 108 ngày 04-08-2018
46 101 ngày 06-10-2018
99 95 ngày 13-10-2018
21 91 ngày 13-10-2018
75 91 ngày 29-09-2018
04 90 ngày 09-06-2018
12 88 ngày 01-09-2018
31 88 ngày 23-06-2018