Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
276 lần
045 lần
295 lần
235 lần
765 lần
964 lần
954 lần
094 lần
524 lần
623 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
278 lần
618 lần
298 lần
498 lần
768 lần
957 lần
626 lần
936 lần
046 lần
356 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
6111 lần
4910 lần
9510 lần
039 lần
769 lần
279 lần
359 lần
998 lần
478 lần
648 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
0317/07(1) 24/07(1) 31/07(1)
4507/08(1) 14/08(1) 21/08(1)
3927/11(1) 04/12(1) 11/12(1)
3303/07(1) 10/07(1) 17/07(1)
4314/08(1) 21/08(1)
5616/10(1) 23/10(1)
9931/07(2) 07/08(1)
6726/06(1) 03/07(1)
2225/09(1) 02/10(1)
8011/09(1) 18/09(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
46 120 ngày 30-10-2018
99 113 ngày 15-01-2019
30 112 ngày 13-11-2018
56 92 ngày 23-10-2018
64 92 ngày 01-01-2019
70 92 ngày 04-09-2018
12 91 ngày 01-01-2019
66 91 ngày 30-10-2018
59 91 ngày 23-10-2018
94 90 ngày 11-12-2018