Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
545 lần
935 lần
615 lần
474 lần
364 lần
684 lần
104 lần
494 lần
354 lần
914 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
617 lần
367 lần
687 lần
247 lần
337 lần
107 lần
497 lần
116 lần
036 lần
446 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
9911 lần
4510 lần
2410 lần
1010 lần
449 lần
339 lần
499 lần
079 lần
649 lần
619 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
6719/06(1) 26/06(1) 03/07(1)
7701/05(2) 08/05(1) 15/05(1)
2405/06(1) 12/06(1) 19/06(1)
3303/07(1) 10/07(1) 17/07(1)
8024/04(1) 01/05(1) 08/05(1)
0722/05(1) 29/05(2) 05/06(1)
4507/08(1) 14/08(1) 21/08(1)
8701/05(1) 08/05(1) 15/05(2)
0429/05(1) 05/06(1) 12/06(1)
0317/07(1) 24/07(1) 31/07(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
69 120 ngày 16-10-2018
05 116 ngày 04-09-2018
21 107 ngày 07-08-2018
44 106 ngày 21-08-2018
14 106 ngày 31-07-2018
99 104 ngày 25-09-2018
43 98 ngày 21-08-2018
46 98 ngày 16-10-2018
52 95 ngày 26-06-2018
17 93 ngày 17-07-2018