Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
845 lần
605 lần
445 lần
615 lần
555 lần
624 lần
424 lần
544 lần
094 lần
344 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
608 lần
287 lần
447 lần
046 lần
786 lần
616 lần
426 lần
546 lần
536 lần
846 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
6011 lần
629 lần
809 lần
569 lần
169 lần
289 lần
429 lần
099 lần
349 lần
968 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
6417/01(1) 20/01(1) 24/01(1)
6028/03(1) 31/03(1) 04/04(1)
3203/03(1) 07/03(1) 10/03(1)
1021/03(1) 24/03(1) 28/03(1)
8024/02(1) 28/02(1) 03/03(1)
5614/04(2) 18/04(1) 21/04(1)
1614/04(1) 18/04(1) 21/04(1)
2821/02(1) 24/02(1) 28/02(1)
8424/03(1) 28/03(1) 31/03(1)
9614/04(1) 18/04(1) 21/04(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
00 132 ngày 24-03-2018
91 103 ngày 21-04-2018
21 103 ngày 07-03-2018
79 102 ngày 17-03-2018
29 94 ngày 17-02-2018
05 93 ngày 24-01-2018
80 93 ngày 04-04-2018
69 93 ngày 10-03-2018
51 90 ngày 11-04-2018
07 88 ngày 21-04-2018