Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
896 lần
236 lần
185 lần
345 lần
994 lần
814 lần
054 lần
494 lần
664 lần
323 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
238 lần
158 lần
997 lần
707 lần
057 lần
187 lần
466 lần
346 lần
216 lần
106 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
1012 lần
2311 lần
1510 lần
999 lần
759 lần
409 lần
789 lần
079 lần
189 lần
798 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
2510/11(1) 14/11(1) 17/11(1) 21/11(1)
3219/12(1) 22/12(1) 26/12(1)
4726/12(1) 29/12(1) 02/01(1)
0714/11(1) 17/11(1) 21/11(1)
5122/12(1) 26/12(1) 29/12(1)
1031/10(2) 03/11(1) 07/11(1)
4919/12(1) 22/12(1) 26/12(1)
6612/01(1) 16/01(1) 19/01(1)
2712/12(1) 15/12(1) 19/12(1)
9207/11(1) 10/11(1) 14/11(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
46 120 ngày 12-01-2019
17 119 ngày 07-11-2018
01 118 ngày 03-11-2018
99 113 ngày 19-01-2019
30 112 ngày 19-01-2019
38 108 ngày 22-12-2018
43 107 ngày 08-12-2018
31 104 ngày 28-11-2018
34 93 ngày 12-01-2019
64 92 ngày 29-12-2018