Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
816 lần
606 lần
895 lần
955 lần
375 lần
644 lần
904 lần
564 lần
234 lần
054 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
278 lần
908 lần
568 lần
947 lần
957 lần
817 lần
627 lần
646 lần
236 lần
056 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
0511 lần
0710 lần
8610 lần
9010 lần
5610 lần
749 lần
959 lần
819 lần
279 lần
999 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
6020/12(1) 23/12(1) 27/12(1) 30/12(2)
9913/12(1) 16/12(1) 20/12(1)
9513/12(1) 16/12(1) 20/12(1)
0321/10(1) 25/10(2) 28/10(1)
5825/10(1) 28/10(1) 01/11(1)
2722/11(1) 25/11(1) 29/11(2)
0711/11(2) 15/11(1) 18/11(1)
0501/11(1) 04/11(1) 08/11(1)
6417/01(1) 20/01(1)
0601/11(1) 04/11(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
93 132 ngày 10-01-2018
48 128 ngày 23-12-2017
69 123 ngày 10-01-2018
90 114 ngày 20-01-2018
88 105 ngày 16-12-2017
04 104 ngày 13-01-2018
00 104 ngày 20-12-2017
21 103 ngày 27-12-2017
45 100 ngày 09-12-2017
72 98 ngày 23-12-2017