Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
695 lần
105 lần
954 lần
784 lần
754 lần
684 lần
404 lần
394 lần
194 lần
924 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
759 lần
948 lần
688 lần
378 lần
787 lần
107 lần
486 lần
146 lần
196 lần
466 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
7513 lần
7812 lần
1711 lần
3710 lần
619 lần
109 lần
719 lần
689 lần
149 lần
418 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
7008/09(1) 12/09(1) 15/09(1)
1206/10(1) 10/10(1) 13/10(1)
7811/08(1) 15/08(1) 18/08(1)
3422/09(1) 26/09(1) 29/09(1)
3005/09(1) 08/09(1) 12/09(1)
3719/09(1) 22/09(1) 26/09(1)
1913/10(1) 17/10(1) 20/10(1)
9207/11(1) 10/11(1) 14/11(1)
3511/08(1) 15/08(1) 18/08(1)
9527/10(1) 31/10(1) 03/11(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
69 115 ngày 03-11-2018
14 114 ngày 14-11-2018
83 112 ngày 07-11-2018
93 112 ngày 05-09-2018
44 108 ngày 14-11-2018
13 105 ngày 29-09-2018
40 102 ngày 07-11-2018
43 101 ngày 29-09-2018
36 100 ngày 24-10-2018
21 97 ngày 03-11-2018