Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
275 lần
685 lần
585 lần
854 lần
604 lần
354 lần
014 lần
223 lần
703 lần
733 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
987 lần
687 lần
846 lần
586 lần
466 lần
176 lần
076 lần
276 lần
536 lần
736 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
2511 lần
829 lần
689 lần
089 lần
679 lần
588 lần
318 lần
268 lần
418 lần
718 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
2504/07(1) 11/07(1) 18/07(1)
2926/09(2) 03/10(1) 10/10(1)
4501/08(1) 08/08(1) 15/08(1)
2804/07(1) 11/07(1) 18/07(1)
8417/10(1) 24/10(1) 31/10(1)
6505/12(1) 12/12(1)
2709/01(2) 16/01(1)
8829/08(1) 05/09(1)
0710/10(1) 17/10(2)
1731/10(1) 07/11(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
17 207 ngày 02-01-2019
11 204 ngày 07-11-2018
19 190 ngày 31-10-2018
18 183 ngày 22-08-2018
38 181 ngày 21-11-2018
85 180 ngày 02-01-2019
43 180 ngày 10-10-2018
29 179 ngày 07-11-2018
99 177 ngày 12-09-2018
93 175 ngày 16-01-2019