Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
997 lần
136 lần
515 lần
225 lần
535 lần
835 lần
924 lần
854 lần
964 lần
714 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
9911 lần
778 lần
137 lần
657 lần
617 lần
987 lần
087 lần
837 lần
516 lần
536 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
8312 lần
9812 lần
9911 lần
8710 lần
6510 lần
7410 lần
959 lần
619 lần
489 lần
589 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
1314/03(1) 21/03(1) 28/03(2)
1008/11(2) 15/11(1) 22/11(1)
4515/11(1) 22/11(1) 29/11(1)
9804/10(1) 11/10(1) 18/10(1)
6431/01(2) 07/02(1) 14/02(1)
2124/01(1) 31/01(1) 07/02(1)
8722/11(1) 29/11(1) 06/12(1)
9101/11(1) 08/11(1) 15/11(2)
8327/09(1) 04/10(1) 11/10(2)
9214/02(1) 21/02(1) 28/02(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
44 241 ngày 03-01-2018
55 215 ngày 18-04-2018
74 201 ngày 14-03-2018
25 193 ngày 28-02-2018
42 192 ngày 31-01-2018
11 189 ngày 04-04-2018
94 189 ngày 03-01-2018
83 189 ngày 18-04-2018
06 185 ngày 07-02-2018
57 181 ngày 14-02-2018