Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
837 lần
916 lần
935 lần
875 lần
745 lần
494 lần
314 lần
364 lần
954 lần
984 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
3610 lần
439 lần
839 lần
918 lần
807 lần
007 lần
877 lần
957 lần
107 lần
936 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
3612 lần
4311 lần
3111 lần
8310 lần
6310 lần
8210 lần
499 lần
389 lần
809 lần
919 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
8313/09(1) 20/09(1) 27/09(1) 04/10(1) 11/10(2)
4503/05(2) 10/05(1) 17/05(1) 24/05(1)
7710/05(1) 17/05(1) 24/05(1)
0005/07(1) 12/07(2) 19/07(2)
0326/04(1) 03/05(1) 10/05(1)
9804/10(1) 11/10(1) 18/10(1)
9101/11(1) 08/11(1) 15/11(2)
4112/07(1) 19/07(1)
1830/08(1) 06/09(1)
4026/04(1) 03/05(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
42 238 ngày 08-11-2017
11 232 ngày 27-09-2017
66 220 ngày 13-09-2017
44 218 ngày 01-11-2017
73 206 ngày 25-10-2017
62 205 ngày 09-08-2017
61 203 ngày 08-11-2017
01 179 ngày 23-08-2017
26 178 ngày 16-08-2017
28 177 ngày 27-09-2017