Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
626 lần
255 lần
295 lần
644 lần
954 lần
414 lần
494 lần
714 lần
733 lần
313 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
259 lần
998 lần
828 lần
427 lần
297 lần
316 lần
436 lần
386 lần
086 lần
646 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
9912 lần
8211 lần
2510 lần
2910 lần
4010 lần
759 lần
969 lần
729 lần
479 lần
499 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
2804/07(1) 11/07(1) 18/07(1)
8220/06(1) 27/06(1) 04/07(1)
2926/09(2) 03/10(1) 10/10(1)
4002/05(1) 09/05(1) 16/05(1)
4501/08(1) 08/08(1) 15/08(1)
2504/07(1) 11/07(1) 18/07(1)
1613/06(1) 20/06(1)
0710/10(1) 17/10(2)
0818/07(1) 25/07(1)
6905/09(1) 12/09(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
42 213 ngày 12-09-2018
11 212 ngày 15-08-2018
17 201 ngày 19-09-2018
50 193 ngày 10-10-2018
52 190 ngày 08-08-2018
24 188 ngày 22-08-2018
58 186 ngày 18-07-2018
60 181 ngày 19-09-2018
19 180 ngày 10-10-2018
37 178 ngày 18-07-2018