Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
066 lần
085 lần
985 lần
875 lần
585 lần
675 lần
034 lần
484 lần
774 lần
653 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
8710 lần
839 lần
989 lần
068 lần
917 lần
587 lần
487 lần
617 lần
956 lần
656 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
8712 lần
8311 lần
9811 lần
4310 lần
0010 lần
0810 lần
3610 lần
959 lần
919 lần
109 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
8313/09(1) 20/09(1) 27/09(1) 04/10(1) 11/10(2)
4515/11(1) 22/11(1) 29/11(1)
9804/10(1) 11/10(1) 18/10(1)
8722/11(1) 29/11(1) 06/12(1)
9101/11(1) 08/11(1) 15/11(2)
1008/11(2) 15/11(1) 22/11(1)
0005/07(1) 12/07(2) 19/07(2)
2820/09(1) 27/09(1)
8804/10(2) 11/10(1)
6504/10(2) 11/10(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
61 209 ngày 13-12-2017
44 204 ngày 03-01-2018
55 202 ngày 03-01-2018
58 196 ngày 20-12-2017
86 193 ngày 26-07-2017
01 191 ngày 23-08-2017
51 184 ngày 03-01-2018
25 180 ngày 03-01-2018
26 178 ngày 16-08-2017
11 176 ngày 17-01-2018