Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
406 lần
825 lần
995 lần
965 lần
255 lần
615 lần
754 lần
684 lần
844 lần
434 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
9912 lần
758 lần
408 lần
548 lần
968 lần
378 lần
727 lần
197 lần
477 lần
617 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
9917 lần
8312 lần
9611 lần
4011 lần
989 lần
479 lần
619 lần
729 lần
089 lần
759 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
9828/02(1) 07/03(1) 14/03(1)
9214/02(1) 21/02(1) 28/02(1)
4002/05(1) 09/05(1) 16/05(1)
2804/07(1) 11/07(1) 18/07(1)
2504/07(1) 11/07(1) 18/07(1)
6431/01(2) 07/02(1) 14/02(1)
2124/01(1) 31/01(1) 07/02(1)
8220/06(1) 27/06(1) 04/07(1)
1314/03(1) 21/03(1) 28/03(2)
7525/04(1) 02/05(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
38 213 ngày 27-06-2018
26 206 ngày 27-06-2018
32 197 ngày 04-07-2018
94 197 ngày 23-05-2018
59 196 ngày 18-04-2018
67 189 ngày 11-07-2018
23 189 ngày 17-01-2018
50 185 ngày 14-03-2018
17 180 ngày 11-04-2018
70 177 ngày 20-06-2018