Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
455 lần
325 lần
255 lần
545 lần
775 lần
405 lần
925 lần
414 lần
304 lần
984 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
459 lần
409 lần
067 lần
787 lần
257 lần
307 lần
607 lần
417 lần
246 lần
926 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
4511 lần
4011 lần
069 lần
819 lần
259 lần
549 lần
989 lần
609 lần
908 lần
008 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
9129/12(1) 05/01(1) 12/01(1)
8720/04(1) 27/04(1) 04/05(1)
2506/07(1) 13/07(1) 20/07(1)
5401/06(2) 08/06(1) 15/06(1)
8611/05(1) 18/05(1) 25/05(1)
3009/03(1) 16/03(1) 23/03(1)
1927/04(1) 04/05(1) 11/05(1)
4819/01(1) 26/01(1) 02/02(1)
0606/04(2) 13/04(1) 20/04(1)
9016/02(2) 23/02(1) 02/03(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
44 242 ngày 25-05-2018
41 234 ngày 20-07-2018
74 217 ngày 22-06-2018
38 214 ngày 20-04-2018
50 213 ngày 19-01-2018
25 211 ngày 20-07-2018
51 209 ngày 16-03-2018
26 207 ngày 11-05-2018
11 199 ngày 01-06-2018
42 198 ngày 06-07-2018