Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
538 lần
035 lần
025 lần
235 lần
204 lần
374 lần
974 lần
184 lần
394 lần
934 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
539 lần
238 lần
078 lần
728 lần
938 lần
167 lần
557 lần
097 lần
027 lần
757 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
2311 lần
0911 lần
7211 lần
5310 lần
0710 lần
0210 lần
899 lần
929 lần
759 lần
939 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
2506/07(1) 13/07(1) 20/07(1) 27/07(1)
2309/11(1) 16/11(2) 23/11(1)
5509/11(1) 16/11(1) 23/11(1)
0204/01(1) 11/01(1) 18/01(2)
5328/12(1) 04/01(1) 11/01(2)
9707/12(1) 14/12(1) 21/12(1)
7627/07(1) 03/08(1) 10/08(1)
5404/01(1) 11/01(1)
5816/11(1) 23/11(1)
0107/09(3) 14/09(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
97 261 ngày 21-12-2018
63 228 ngày 14-12-2018
11 226 ngày 14-12-2018
52 217 ngày 21-12-2018
80 213 ngày 18-01-2019
00 209 ngày 30-11-2018
37 208 ngày 28-12-2018
17 207 ngày 09-11-2018
32 206 ngày 30-11-2018
91 204 ngày 04-01-2019