Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
235 lần
725 lần
094 lần
554 lần
594 lần
164 lần
874 lần
074 lần
754 lần
244 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
238 lần
728 lần
097 lần
257 lần
417 lần
307 lần
017 lần
247 lần
866 lần
896 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
8611 lần
2410 lần
7210 lần
7710 lần
929 lần
329 lần
019 lần
879 lần
079 lần
459 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
2506/07(1) 13/07(1) 20/07(1) 27/07(1)
8611/05(1) 18/05(1) 25/05(1)
1927/04(1) 04/05(1) 11/05(1)
5401/06(2) 08/06(1) 15/06(1)
7627/07(1) 03/08(1) 10/08(1)
0025/05(1) 01/06(1)
9524/08(1) 31/08(1)
1513/07(1) 20/07(1)
4006/07(1) 13/07(1)
8008/06(1) 15/06(2)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
96 239 ngày 10-08-2018
97 239 ngày 11-05-2018
11 223 ngày 12-10-2018
06 214 ngày 16-11-2018
38 213 ngày 19-10-2018
67 208 ngày 05-10-2018
01 204 ngày 26-10-2018
17 203 ngày 09-11-2018
50 200 ngày 12-10-2018
00 197 ngày 01-06-2018