Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
435 lần
355 lần
514 lần
444 lần
464 lần
884 lần
674 lần
544 lần
094 lần
604 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
909 lần
257 lần
357 lần
187 lần
677 lần
037 lần
607 lần
516 lần
136 lần
296 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
6013 lần
2510 lần
9010 lần
4810 lần
679 lần
399 lần
469 lần
048 lần
888 lần
428 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
1622/03(2) 29/03(1) 05/04(1)
1708/03(1) 15/03(1) 22/03(1)
9001/03(1) 08/03(1) 15/03(2)
4407/06(1) 14/06(1) 21/06(1)
4828/12(3) 04/01(1) 11/01(1)
8817/05(1) 24/05(1) 31/05(1)
4014/12(1) 21/12(1) 28/12(1)
6030/11(2) 07/12(1) 14/12(2)
7530/11(1) 07/12(1) 14/12(1)
5119/04(1) 26/04(1) 03/05(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
00 125 ngày 31-05-2018
72 121 ngày 19-04-2018
82 110 ngày 31-05-2018
75 104 ngày 12-04-2018
29 103 ngày 21-06-2018
91 103 ngày 07-06-2018
08 102 ngày 12-04-2018
05 102 ngày 24-05-2018
02 100 ngày 31-05-2018
33 97 ngày 03-05-2018