Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
845 lần
565 lần
984 lần
344 lần
124 lần
474 lần
904 lần
714 lần
254 lần
734 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
849 lần
258 lần
908 lần
607 lần
097 lần
477 lần
677 lần
036 lần
736 lần
516 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
6712 lần
9012 lần
8410 lần
2510 lần
039 lần
609 lần
188 lần
008 lần
358 lần
738 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
4407/06(1) 14/06(1) 21/06(1) 28/06(1)
5119/04(1) 26/04(1) 03/05(1)
3419/07(1) 26/07(1) 02/08(1)
9001/03(1) 08/03(1) 15/03(2)
8817/05(1) 24/05(1) 31/05(1)
5612/07(1) 19/07(2) 26/07(1)
1622/03(2) 29/03(1) 05/04(1)
8428/06(1) 05/07(1) 12/07(1)
1708/03(1) 15/03(1) 22/03(1)
0315/02(1) 22/02(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
00 132 ngày 05-07-2018
45 129 ngày 17-05-2018
72 127 ngày 19-04-2018
35 118 ngày 05-07-2018
97 113 ngày 01-03-2018
08 112 ngày 05-07-2018
29 109 ngày 21-06-2018
05 107 ngày 26-07-2018
93 106 ngày 02-08-2018
94 99 ngày 12-07-2018