Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
136 lần
356 lần
485 lần
775 lần
725 lần
665 lần
554 lần
444 lần
984 lần
184 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
779 lần
618 lần
457 lần
357 lần
327 lần
137 lần
187 lần
066 lần
796 lần
986 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
7712 lần
1810 lần
3210 lần
2010 lần
399 lần
849 lần
388 lần
798 lần
988 lần
458 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
5101/05(1) 08/05(1) 15/05(1) 22/05(1)
2309/01(2) 16/01(1) 23/01(1) 30/01(1)
3423/01(1) 30/01(2) 06/02(1)
7710/04(1) 17/04(1) 24/04(1)
3505/06(1) 12/06(1) 19/06(2)
8423/01(1) 30/01(1) 06/02(2)
9127/03(1) 03/04(1) 10/04(1)
2226/12(1) 02/01(1) 09/01(1)
3820/02(2) 27/02(1)
4829/05(2) 05/06(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
93 251 ngày 01-05-2018
44 243 ngày 17-07-2018
41 235 ngày 05-06-2018
38 215 ngày 17-07-2018
50 214 ngày 05-06-2018
25 212 ngày 10-07-2018
88 211 ngày 29-05-2018
31 211 ngày 24-04-2018
51 210 ngày 19-06-2018
26 208 ngày 19-06-2018