Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
594 lần
674 lần
734 lần
704 lần
304 lần
294 lần
834 lần
963 lần
683 lần
993 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
739 lần
728 lần
357 lần
707 lần
836 lần
776 lần
646 lần
536 lần
306 lần
495 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
7010 lần
7710 lần
7210 lần
7310 lần
919 lần
139 lần
329 lần
539 lần
359 lần
618 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
7317/07(1) 24/07(1) 31/07(1) 07/08(1) 14/08(1)
5101/05(1) 08/05(1) 15/05(1) 22/05(1)
9127/03(1) 03/04(1) 10/04(1)
7710/04(1) 17/04(1) 24/04(1)
4410/07(1) 17/07(1) 24/07(1)
7925/09(1) 02/10(1) 09/10(1)
3505/06(1) 12/06(1) 19/06(2)
3131/07(1) 07/08(1)
5910/04(1) 17/04(1)
9822/05(1) 29/05(2)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
41 250 ngày 05-06-2018
55 237 ngày 21-08-2018
25 234 ngày 25-09-2018
51 221 ngày 25-09-2018
71 220 ngày 16-10-2018
26 218 ngày 21-08-2018
11 217 ngày 14-08-2018
47 215 ngày 14-08-2018
80 212 ngày 10-07-2018
42 211 ngày 02-10-2018