Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
256 lần
605 lần
865 lần
564 lần
514 lần
404 lần
224 lần
974 lần
914 lần
384 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
9112 lần
348 lần
868 lần
257 lần
607 lần
517 lần
097 lần
627 lần
407 lần
806 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
9113 lần
8011 lần
9310 lần
8610 lần
0910 lần
699 lần
519 lần
409 lần
748 lần
568 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
9129/03(2) 05/04(2) 12/04(1) 19/04(1) 26/04(1) 03/05(1)
6917/05(1) 24/05(1) 31/05(1)
5112/07(1) 19/07(1) 26/07(1)
0925/01(1) 01/02(1) 08/02(1)
6226/04(2) 03/05(1) 10/05(1)
4024/05(1) 31/05(1) 07/06(1)
0217/05(1) 24/05(1)
5510/05(1) 17/05(1)
4205/04(1) 12/04(1)
8410/05(1) 17/05(2)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
74 274 ngày 09-08-2018
25 266 ngày 09-08-2018
68 263 ngày 05-07-2018
89 251 ngày 19-07-2018
61 247 ngày 09-08-2018
72 233 ngày 07-06-2018
01 219 ngày 02-08-2018
24 219 ngày 07-06-2018
51 218 ngày 26-07-2018
71 217 ngày 02-08-2018