Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
537 lần
946 lần
426 lần
565 lần
005 lần
814 lần
604 lần
454 lần
614 lần
374 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
539 lần
928 lần
978 lần
008 lần
567 lần
387 lần
457 lần
947 lần
217 lần
817 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
9211 lần
3811 lần
6011 lần
2511 lần
5610 lần
1610 lần
6210 lần
5310 lần
819 lần
619 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
5601/11(1) 08/11(1) 15/11(1)
3820/12(1) 27/12(1) 03/01(1)
9706/12(1) 13/12(1) 20/12(1)
2825/10(1) 01/11(1) 08/11(1)
2430/08(1) 06/09(1) 13/09(1)
2320/09(1) 27/09(1) 04/10(1)
1520/09(1) 27/09(1) 04/10(1)
0011/10(1) 18/10(1) 25/10(1)
6706/12(1) 13/12(1) 20/12(1)
8727/09(1) 04/10(1) 11/10(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
41 263 ngày 29-11-2018
51 243 ngày 29-11-2018
25 239 ngày 06-12-2018
50 237 ngày 04-10-2018
26 236 ngày 08-11-2018
11 229 ngày 29-11-2018
06 223 ngày 20-12-2018
94 223 ngày 17-01-2019
52 220 ngày 22-11-2018
00 212 ngày 27-12-2018