Thống kê về nhiều

Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay
345 lần
915 lần
865 lần
555 lần
944 lần
974 lần
684 lần
624 lần
784 lần
204 lần
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
9111 lần
808 lần
687 lần
697 lần
867 lần
937 lần
156 lần
876 lần
506 lần
346 lần
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay
9313 lần
6912 lần
9111 lần
5010 lần
8010 lần
8610 lần
159 lần
569 lần
539 lần
948 lần

Thống kê liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay
9129/03(2) 05/04(2) 12/04(1) 19/04(1) 26/04(1) 03/05(1)
6226/04(2) 03/05(1) 10/05(1)
6904/01(1) 11/01(1) 18/01(1)
4024/05(1) 31/05(1) 07/06(1)
0925/01(1) 01/02(1) 08/02(1)
9314/12(1) 21/12(1) 28/12(2)
7607/12(1) 14/12(1) 21/12(1)
0321/12(1) 28/12(1)
2004/01(1) 11/01(1)
2130/11(1) 07/12(1)

Không xuất hiện lâu nhất

Bộ sốSố lần vềNgày về gần nhất
74 267 ngày 17-05-2018
93 250 ngày 17-05-2018
94 237 ngày 21-06-2018
17 236 ngày 01-02-2018
10 235 ngày 29-03-2018
09 232 ngày 31-05-2018
61 231 ngày 22-03-2018
41 231 ngày 14-06-2018
36 229 ngày 29-03-2018
72 227 ngày 07-06-2018